Jak zadbać o bezpieczeństwo motocyklistów?
fot. Pixabay domena publiczna.fot. Pixabay domena publiczna.

Choć liczba zabitych na drogach ogólnie spada, więcej jest procentowo ofiar – motocyklistów. ERF i FEMA proponują wspólnie podjęcie działań dla zapobiegania temu zjawisku.

Federacja Drogowa Unii Europejskiej ERF (jej członkiem jest m.in. Polski Kongres Drogowy) i Federacja Europejskich Stowarzyszeń Motocyklistów FEMA przygotowują wspólne stanowisko (ang. position paper) w sprawie poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej z punktu widzenia dwukołowych pojazdów mechanicznych. Pomimo ostatniego zahamowania spadku liczby ofiar śmiertelnych, w Europie nastąpiło imponujące zmniejszenie liczby zabitych na drogach – ponad 50% w porównaniu z rokiem 2001. Jednocześnie jednak liczba ofiar – użytkowników dwukołowych pojazdów silnikowych, choć mniejsza bezwzględnie, zaczyna mieć coraz większy udział w ogólnej wielkości zabitych. Mówiąc dokładniej, ofiary śmiertelne wśród kierowców i pasażerów motocykli i skuterów, stanowią ponad 15% wszystkich ofiar śmiertelnych w UE, choć udział tych pojazdów w całkowitym natężeniu ruchu wynosi jedynie 1,8%.

Częścią odpowiedzi na to wyzwanie są innowacje technologiczne i zmiany w projektowaniu infrastruktury. Jednak w opinii ERF i FEMA największe korzyści można osiągnąć wdrażając rozwiązania, które są dostępne dzisiaj i okazały się sensowne kosztowo. Proste rozwiązania, takie jak instalacja systemów chroniących motocyklistw na barierach, oznakowanie dróg zachowujące odporność na wpadanie w poślizg i ogólnie właściwe utrzymanie nawierzchni, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg. Pomoże to także osiągnąć cel UE polegający na zmniejszeniu ofiar śmiertelnych o 50% do 2020 r. zgodnie z celem określonym w programie działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego na lata 2011-2020.

Projekt wspólnego stanowiska dzieli się na dwie części. Jako pierwszy krok proponuje tzw. “nisko wiszące owoce”, czyli rozwiązania już znane, które można wdrożyć od zaraz, pokazując dobre praktyki już istniejące i zalecając ich szybkie wdrożenie na szczeblu UE i krajowym. Kolejnym krokiem będzie zbadanie, w jaki sposób można ulepszyć standardy i wygląd infrastruktury w przyszłości, zgodnie z innowacjami technologicznymi, które mają miejsce zarówno z punktu widzenia infrastruktury, jak i pojazdu.

Do końca listopada trwają konsultacje projektu stanowiska. Również Polski Kongres Drogowy czeka na opinie wszystkich zainteresowanych. Mozna je przesyłać mailem na adres: biuro@kongresdrogowy.pl

Draft position paper

Loading...