Drogowe perspektywy Warmii i Mazur
Olsztyn, ul. SIelska. Fot. Budimex SAOlsztyn, ul. SIelska. Fot. Budimex SA

Warmia i Mazury to region zaliczany do najpiękniejszych nie tylko w Polsce, ale też najbardziej wykluczony pod względem komunikacyjnym. Budownictwo dróg natrafia tam na bariery nie tylko “zwykłe” czyli finansowe, ale także specyficzne wynikające z budowy geologicznej – te tematy zdominowały zakończone 10 października w Galinach Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe.

Słaba dostępność komunikacyjna to połączony efekt względów historycznych i politycznych – ocenił marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, otwierając Forum. Peryferyjne położenie przez wieki przynależności do Niemiec, brak większych inwestycji po włączeniu tych ziem do Polski po 1945 r. i bariera komunikacyjna, jaką stała się 200-kilometrowa granica z Federacja Rosyjską – to czynniki, które zdecydowały o odległym miejscu regionu w rankingach dostępności._x005F_x000D_

Dlatego musimy mieć sieć drogową dobrej jakości – podkreślił J. Protas. Dzięki wykorzystaniu środków europejskich sytuacja zmienia się na korzyść, także w obecnej perspektywie budżetowej w kontrakcie terytorialnym rządu z samorządem województwa zostaną zapisane tak ważne drogi jak S7 na całym przebiegu przez województwo, S51 z ekspresową częścią obwodnicy Olsztyna i dalsza modernizacja drogi nr 16 – choć nie udało się wprowadzić jej do rozporządzenia o sieci dróg ekspresowych. Władze samorządowe przebudują także 350 km dróg wojewódzkich, środki na modernizację sieci drogowej dostaną także powiaty._x005F_x000D_

Większość inwestycji była przewidziana w opracowanym 10 lat temu programie dotyczącym zasad kształtowania sieci dróg krajowych, a potem także wojewódzkich i ich powiązań z pozostałymi drogami. Program przewidywał – jak przypomniał jeden z jego twórców prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM – budowę nowych odcinków dróg i obwodnic miast, poszerzenia dróg (część z nich nie spełniała wymagań technicznych ze względu na geometrię dróg i obiektów mostowych), wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś i wzmocnienie obiektów inżynierskich. Do obecnego roku udało się zrealizować znaczącą część przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych, choć w przypadku drogi nr 16 zdecydowano się na klasę GP, a nie jak rekomendowali autorzy programu na drogę ekspresową przynajmniej na odcinku Ostróda-Olsztyn-Mrągowo. Przy realizacji dalszych zadań – powiedział prof. Rafalski – szczególny nacisk powinien być położony na poprawę bezpieczeństwa ruchu, rozwój dróg i szlaków rowerowych oraz przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez upowszechnienie ważenia pojazdów w ruchu._x005F_x000D_

O kluczowych inwestycjach zaplanowanych na sieci dróg krajowych poinformował dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie Mirosław Nicewicz. W ostatniej fazie przetargu są kolejne odcinki drogi S7 z Miłomłyna przez Ostródę do Olsztynka (38 km) i Nidzica-Napierki (22,7). Dalszy odcinek, już na terenie woj. mazowieckiego długości 71 km (Napierki-Płońsk) jest w trakcie opracowywania dokumentacji. W ostatniej fazie przetargu jest droga S51 Olsztynek-Olsztyn. Bliskie realizacji są także: obwodnica Ostródy w ciągu drogi nr 16, realizowana jako jedno zadanie z budową odcinka S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe i obwodnica Olsztyna, która będzie miała częściowo wspólny przebieg z drogą S51. Na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego jest natomiast droga S61 Szczyzczyn-Raczki , czyli Via Baltica w nowym przebiegu przez wschodnie krańce woj. warmińsko-mazurskiego._x005F_x000D_

Piękno natury, które w tak dużym natężeniu można obserwować w regionie, stanowi jednak poważną przeszkodę dla przebudowy sieci drogowej. Chcemy zachować dziedzictwo przyrodnicze w jak najlepszym stanie – powiedział marszałek J. Protas – ale nie uciekniemy od dylematu co robić z drzewami w pasie drogowym. Będziemy chronić aleje drzew na drogach lokalnych, ale jeśli musimy mieć drogi także dla ruchu pojazdów ciężkich, to przede wszystkim musimy brać pod uwagę względy bezpieczeństwa. Kluczowe szlaki muszą być zatem zgodne z warunkami technicznymi i bezpieczne._x005F_x000D_

Realizując te wytyczne, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przygotował pionierski w skali kraju program “kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych”. Celem programu – poinformował dyrektor ZDW Waldemar Królikowski – jest umożliwienie przetrwania alej przydrożnych oraz długofalowe tworzenie i pielęgnacja zieleni przydrożnej. Obejmuje takie działania, jak nasadzenia drzew w bezpiecznej odległości od drogi, pielęgnacyjne cięcia drzew i krzewów, inwentaryzację przyrodniczą, opracowanie specjalistycznych instrukcji, cykliczne szkolenia pracowników, współpracę z zarządcami dróg powiatowych i gminnych oraz działania informacyjne i promocyjne. Do tej pory w ramach programu zasadzono 600 nowych drzew._x005F_x000D_

14.10.2014_x005F_x000D_

Prezentacja ZDW Olsztyn

Prezentacja GDDKiA

Prezentacja IBDiM (L. Rafalski)

Zdjęcia i materiały filmowe z Forum także na stronie ViaExpert

Loading...