Stulecie Polski w PIARC

Polska stała się członkiem PIARC w 1919 roku. Z okazji jubileuszu do Warszawy przyjadą 3 grudnia szefowie organizacji oraz przedstawiciele komitetów narodowych z Europy.

W archiwach Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w Paryżu zachowała się w dobrym stanie prośba polskiego rządu o przyjęcie do organizacji, do której należą rządy lub reprezentujące je agendy. W liście datowanym na 21 marca 1919 roku ówczesny minister robót publicznych Józef Pruchnik zwracał się do Sekretariatu Generalnego Stałego Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów Drogowych o przyjęcie w poczet członków AIPCR (skrót w wersji francuskiej). „W obliczu trudności związanych z organizacją systemu drogowego w kraju zniszczonym przez wrogą okupację, dla Sekcji Mostów i Dróg Ministerstwa ogromnie ważna będzie możliwość korzystania z prac i doświadczeń Kongresów Drogowych” – czytamy w piśmie.

Z tego samego okresu pochodzi podanie inż. Melchiora Władysława Nestorowicza, który pracował we wspomnianej sekcji Mostów i Dróg. Zwraca się on również o przyjęcie do PIARC w charakterze członka indywidualnego (i wtedy i obecnie statut pozwala na taką przynależność). „Mając zaszczyt ubiegania się o ponowne przyjęcie w poczet stałych członków Stowarzyszenia Kongresów Drogowych nadmieniam, że od 1908 do połowy 1914 roku byłem członkiem Stowarzyszenia” – napisał. Prosił również o informację czy od połowy roku 1914 Stowarzyszenie opublikowało jakieś prace oraz o podanie wysokości składek dla indywidualnego członka.

Inż. Nestorowicz w późniejszych latach był inicjatorem powstania w Polsce Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych i organizowanych przez nie Kongresów. Aż do tragicznej śmierci w dniu 1 września 1939 roku był najważniejszą postacią w działaniach Polskiego Kongresu Drogowego. Był także cenionym naukowcem i nauczycielem akademickim, a tytuł jego rozprawy habilitacyjnej z 1925 roku – „Sprawa drogowa” – wszedł do dokumentów programowych Kongresów jako najwyższe dobro, któremu chcą służyć drogowcy. Współcześnie jest obecny w nazwie najwyższego wyróżnienia nadawanego przez PKD – „Zasłużony dla sprawy drogowej”.

3 grudnia w Warszawie odbędzie się spotkanie komitetów narodowych PIARC – odpowiedników Polskiego Kongresu Drogowego – z kilkunastu krajów europejskich. Okazją jest podwójny jubileusz: nie tylko 100 lat od przystąpienia Polski do PIARC, ale również 200 lat centralnej administracji drogowej w Polsce. Poza krótką sesją okolicznościową, przedstawiciele europejskich Komitetów Narodowych odbędą dyskusję na temat ich zadań i form pracy w realizacji ram strategicznych PIARC na lata 2020-2023.

Członkowie wspierający PKD, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu, proszeni są o kontakt z biurem stowarzyszenia.

Listy do PIARC

Loading...