Mariusz Kieć na czele Grupy Zadaniowej w PIARC

Dr inż. Mariusz Kieć z Politechniki Krakowskiej został przewodniczącym Grupy PIARC do spraw standardów projektowania dróg. To pierwszy taki przypadek w historii polskiej aktywności w PIARC.

PIARC powołał w obecnym roku nową grupę zadaniową TASK FORCE 4.1 – ROAD DESIGN STANDARDS (Standardy Projektowania Dróg). Celem tej grupy będzie przegląd standardów projektowania z kilku krajów oraz analiza analogii i różnic, a następnie sporządzenie listy rekomendowanych standardów w projektowaniu. Maja one uwzględniać rodzaj drogi, jej funkcje, natężenie ruchu oraz inne elementy np. środowiskowe i ekonomiczne. Ponadto konieczne będzie sprawdzenie czy drogi spełniają warunki niezawodności dróg w obliczu wymogów nowej mobilności.

Grupa zadaniowa rozpocznie prace jeszcze w tym roku i swoje zadania przewiduje zrealizować w ciągu dwóch lat.

Po raz pierwszy w historii polskiej aktywności w PIARC, delegat z naszego kraju obejmie przewodnictwo w takiej grupie. Dr Kieć został zgłoszony do pracy w tej Grupie przez Polski Komitet Narodowy i uzyskał poparcie pierwszego delegata Polski w PIARC tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Loading...