PKD na targach Kaztraffic

Delegacja PKD w roli Komitetu Narodowego PIARC w Polsce na zaproszenie Kazachskiego Komitetu Narodowego PIARC uczestniczyła w targach Kaztraffic.

Mieliśmy także okazję uczestniczyć w otwarciu biura nowopowstałego Komitetu Narodowego. To ogromny zaszczyt dla nas, ponieważ to po rozmowach, które rozpoczęliśmy ze stroną kazachską w 2019 roku, udało się doprowadzi do powstania tej organizacji i jej pełnego zaangażowania we współpracę z PIARC. Podczas wizyty w Kazachstanie spotkaliśmy się również
z kierownictwem QAZJOLGZI – Kazakhstan Road Research Institute (odpowiednik IBDiM) oraz NC KazAutoZhol – spółki realizującej
i utrzymującej infrastrukturę drogową Kazachstanu.
Nasza współpraca będzie miała swoją kontynuację, ponieważ strona kazachska jest bardzo zainteresowana przygotowywanymi obecnie w Polsce wytycznymi i standardami w drogownictwie oraz możliwościami wejścia polskich firm na rynek kazachski, który w najbliższych 10 latach będzie wiodącym w sektorze infrastrukturalnym w tamtym regionie.

          

 

 

Loading...