Pierwsza rekomendacja WiS Komitetów Technicznych

Komitety Techniczne w zakresie Wzorców i Standardów (WiS) aktywnie działają. Przygotowana została już pierwsza rekomendacja. 2 marca 2022 r. Komitet Techniczny Drogownictwa (KTD) pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Tabora zarekomendował Ministrowi Infrastruktury „Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe” WR-D-11-1. Prace nad opiniowaniem Wytycznych prowadzone były przez grupę roboczą kierowaną przez Pana dr hab. inż. Mariusza Kiecia, prof. PK.

Loading...