Krajowa Rada BRD i GDDKiA patronami Forum w Mikołajkach
Podczas Forum w Mikołajkach odbędzie się pokaz działania sił ratowniczych po symulowanym wypadku drogowym. Na zdjęciu: taki pokaz podczas konferencji BRD w Kazimierzu Dolnym w roku 2016. Fot. PKDPodczas Forum w Mikołajkach odbędzie się pokaz działania sił ratowniczych po symulowanym wypadku drogowym. Na zdjęciu: taki pokaz podczas konferencji BRD w Kazimierzu Dolnym w roku 2016. Fot. PKD

Krajowa Rada BRD oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objęli honorowym patronatem wrześniowe Forum w Mikołajkach poświęcone bezpieczeństwu.

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowego obradować będzie w dniach 22-24 września pod hasłem „Bezpieczne drogi przyszłości”. Poruszane w jego trakcie tematy koncentrować się będą wokół problemów brd w skali globalnej – jak Wizja Zero, projektowanie bezpiecznych dróg czy edukacja dla bezpieczeństwa oraz lokalnej – jak problemy wynikające z wypadków polegających na najechaniu na przydrożne drzewo czy bezpieczeństwo wykonywania robót drogowych.

Dzięki nawiązaniu przez PKD – jako Komitet Narodowy PIARC – szerokiej międzynarodowej współpracy, udało się zaprosić do udziału w konferencji wybitnych ekspertów z wiodących europejskich ośrodków zajmujących się bezpieczeństwem ruchu. Swój udział potwierdzili m.in. dr Lars Ekman z Administracji Transportu Szwecji i Leonardo Annese z Włoskiej Administracji Drogowej, prezentacje wygłoszą także przedstawiciele Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF, Komisji Europejskiej i niemieckiego Komitetu Narodowego PIARC. W programie znajdą się również prezentacje najwybitniejszych polskich ekspertów od spraw brd z uczelni, instytutów badawczych, jednostek administracji drogowej oraz czołowych firm.

Szczegółowy program Forum zostanie opublikowany po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń w początkach czerwca. Organizatorami Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego są Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Dalsze informacje na temat tej imprezy dostępne będą na stronie Konferencji.

Loading...