Józef Sulima nie żyje

9 listopada zmarł nagle Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego ZDW w Białymstoku. Miał 60 lat. Odszedł zasłużony drogowiec, przyjaciel PKD.

Józef Władysław Sulima urodził się 20 marca 1960 r. w Dąbrowie Białostockiej. Od 1980 roku pracował w różnych jednostkach 0rganizacyjnych drogownictwa. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery, od technika drogowego w obwodzie drogowym. Od 2009 r. do ostatnich chwil życia piastował stanowisko dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Współpracownicy z podlaskiego ZDW tak Go wspominają: zawsze starał się poszerzać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje. Często uczestniczył lub współorganizował specjalistyczne szkolenia zawodowe, kursy i seminaria dotyczące zarówno organizacji i zarządzania drogami, jak również wdrażania nowoczesnych technologii i materiałów drogowych. Dał się poznać jako wyjątkowo sprawny organizator, pasjonat drogownictwa i wysokiej klasy specjalista. Cechowała go głęboka wrażliwość, otwartość na ludzkie problemy i skromność osobista.

Józef W. Sulima znany był też z aktywnej działalności popularyzującej problemy komunikacji i transportu w regionie (SITK RP), związkowej oraz społecznej. Był uczestnikiem wielu wydarzeń programowych Polskiego Kongresu Drogowego.

Za swoje zasługi uhonorowany był licznymi wyróżnieniami, m.in. Honorowymi Odznakami: „Zasłużony dla drogownictwa” i „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotą Odznaką Honorową SITK RP.

Rodzinie oraz współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Loading...