Gratulacje dla Jacka Bojarowicza
Jacek Bojarowicz, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Fot.PKDJacek Bojarowicz, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Fot.PKD

Prezes Zarządu PKD Zbigniew Kotlarek przesłał 7 grudnia list gratulacyjny panu Jackowi Bojarowiczowi z okazji powierzenia mu pełnienia obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jest nam szczególnie miło, że tak odpowiedzialne stanowisko przypadło osobie, która należy od początku do Polskiego Kongresu Drogowego – czytamy w liście.

Dobrze Pan rozumie nasze zaangażowanie w rozwiązywanie problemów polskiego drogownictwa, wspieranie budowy sieci nowoczesnych dróg szybkiego ruchu, które były marzeniem pokoleń polskich drogowców. Polski Kongres Drogowy będzie jak do tej pory wspierał wszelkie działania dla usuwania barier utrudniających inwestycje, usprawniania zarządzania drogami, ujednolicania ich standardów i podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo liczymy na dobrą, codzienną współpracę z Generalną Dyrekcją w realizacji naszej misji – napisał Zb. Kotlarek._x005F_x000D_
Jacek Bojarowicz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa drogowego. Całą niemal drogę zawodowa związał z administracją drogową, na terenie woj. kieleckiego (obecnie świętokrzyskiego). W wyniku kolejnych reform administracji drogowej do lipca 2002 roku pełnił obowiązki Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Krakowie, a następnie Dyrektora Oddziału GDDKiA w Kielcach. Od stycznia 2006 do maja 2008 r. pełnił funkcję zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania dróg oraz wykonywania i nadzorowania robót drogowych i mostowych. Pełnił funkcję rozjemcy – eksperta oraz inżyniera kontraktu w inwestycjach realizowanych przy udziale środków Banku Światowego i EBI. W latach 2014-2015 główny specjalista i kierownik projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom – Skarżysko-Kamienna._x005F_x000D_
Jacek Bojarowicz był wśród pierwszych osób ze środowiska drogowego, które przed 10 laty przystąpiły do reaktywowanego Polskiego Kongresu Drogowego i pozostaje aktywnym członkiem stowarzyszenia._x005F_x000D_

Loading...