PIARC – dwóch nowych przewodniczących Komitetów Technicznych z Polski

PIARC rozpoczyna działania w nowym cyklu roboczym 2024-2027 z udziałem dwóch przewodniczących Komitetów Technicznych z Polski oraz licznym udziałem ekspertów reprezentującym nasz kraj.

Czego możemy się spodziewać w nowym cyklu roboczym 2024-2027?

Przede wszystkim rok 2024 rozpoczął się od spotkań inauguracyjnych naszych nowych komitetów technicznych i grup zadaniowych, które odbyły się w Paryżu pod koniec stycznia i w lutym. Te nowe zespoły, składające się z ponad 1200 międzynarodowych ekspertów, będą w stanie w ciągu czterech lat dogłębniej przeanalizować sektor drogowy, wzmocnić lub nawiązać nową współpracę z partnerami oraz podzielić się swoimi wynikami poprzez organizację wydarzeń, seminariów oraz publikację raportów i przeglądów.

Ten nowy cykl roboczy będzie okazją do bliższego przyjrzenia się kilku głównym kwestiom stojącym przed sektorem drogowym, zgodnie z definicją zawartą w Planie Strategicznym PIARC. Plan Strategiczny jest wynikiem szeroko zakrojonego procesu konsultacji z Pierwszymi Delegatami, członkami Komitetu Technicznego i innymi organizacjami. Podkreślono w nim szereg wyzwań, z którymi Komitety Stowarzyszenia będą musiały się zmierzyć w cyklu 2024-2027.

Obejmują one dostosowanie do gospodarki cyfrowej, reagowanie na rosnącą automatyzację prowadzenia pojazdów, rozwiązywanie problemu pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego, zapewnienie mobilności
i bezpieczeństwa szczególnie narażonym użytkownikom dróg, przejęcie odpowiedzialności za planowanie inwestycji infrastrukturalnych na szczeblu krajowym, poprawę wizerunku sektora drogowego i zwiększenie świadomości na temat wkładu dróg w zrównoważone rozwiązania transportowe, zwiększenie wykorzystania różnych modeli finansowania inwestycji drogowych, zapewnienie zróżnicowanej siły roboczej poprzez stworzenie atrakcyjnego i integracyjnego miejsca pracy oraz poprawę wydajności administracji drogowej poprzez transformację cyfrową.

Odporność i reagowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe pozostają priorytetami przekrojowymi. Ponadto redukcja emisji gazów cieplarnianych z sektora drogowego będzie priorytetem wysokiego szczebla; podkreśla to utworzenie nowego stanowiska strategicznego koordynatora ds. dekarbonizacji.

Nowopowstały Komitet Techniczny TC 4.5 Dekarbonizacja budowy i utrzymania dróg będzie działać pod przewodnictwem dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicz, prof. PK. Natomiast Komitet techniczny TC 4.6 Standardy projektowania dróg będzie koordynowany przez dr hab. inż. Mariusz Kiecia, prof. PK.

Już nie możemy się doczekać kolejnego Światowego Kongresu Zimowego Utrzymania i odporności dróg (World Congress on Winter Road Service and Road Resilience), który odbędzie się w Chambéry (Francja) w dniach 9-13 marca 2026 roku.
Następne w kolejności jest Vancouver (Kanada), które zostało wybrane na gospodarza 28. Światowego Kongresu Drogowego w dniach od 4 do 8 października 2027 roku.

 Zdjęcia ze spotkania Komitetów Technicznych w Paryżu w dn. 5-7 lutego 2024 roku: https://www.flickr.com/photos/piarc/albums/72177720314606580/ 

Loading...