Lubelski węzeł drogowy: dzis i jutro

Po oddaniu do użytku w grudniu ubiegłego roku zachodniego odcinka_x005F_x000D_
obwodnicy Lublina można mówić o zasadniczej zmianie w komunikacji drogowej_x005F_x000D_
wokół Lublina i w samym mieście. Perspektywy dalszej rozbudowy sieci dróg na_x005F_x000D_
Lubelszczyźnie były głównym tematem II Lubelskiego Forum Drogowego, które_x005F_x000D_
obradowało w dniach 2-3 marca.

Łącznie w latach 2006-2016 na terenie województwa powstało 137 km_x005F_x000D_
nowych dróg krajowych, w tym: 89 km dróg ekspresowych i ponad 48 km_x005F_x000D_
obwodnic – powiedział zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie Zbigniew_x005F_x000D_
Szepietowski. W obecnym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023,_x005F_x000D_
ujętych jest aż 565 km dróg, o szacowanej wartości 21 miliardów złotych. Te_x005F_x000D_
zadania obejmują: końcowy odcinek autostrady A2 (65 km na północy regionu) i_x005F_x000D_
500 km dróg ekspresowych: S12, S17 i S19. Z tych 500 km dróg ekspresowych, 10_x005F_x000D_
km to istniejąca zachodnia obwodnica Lublina w ciągu drogi S19.

W realizacji jest obecnie 107 km dróg, w tym 45 km w woj._x005F_x000D_
lubelskim (lubelski Oddział GDDKiA buduje drogę S17 z Kurowa do Warszawy także_x005F_x000D_
na terenie woj. mazowieckiego). Zgodnie z planami, odcinek z Kurowa do_x005F_x000D_
Garwolina ma być gotowy w I połowie roku 2019, a z Garwolina do węzła Lubelska_x005F_x000D_
pod Warszawą – w drugiej połowie 2019. Wcześniej, bo w kwietniu 2018 r._x005F_x000D_
pojechać będzie można drogą łączącą węzeł dróg S12 i S17 Kurów Zachód z mostem_x005F_x000D_
w Puławach (długości 11,8 km).

W fazie przetargu są obecnie: 75 km drogi S19 z Lublina do_x005F_x000D_
Rzeszowa (odcinek do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego -_x005F_x000D_
spodziewane zakończenie budowy w 2021 roku), blisko 10 kilometrowa obwodnica_x005F_x000D_
Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17 (także ma być gotowa w 2021 r.)_x005F_x000D_
Pozostałe inwestycje, w tym doprowadzenie dróg ekspresowych S12 z Piask do_x005F_x000D_
Dorohuska i S17 do Hrebennego (czyli do przejść na granicy z Ukrainą) oraz_x005F_x000D_
droga S19 Lublin-Białystok nie mają jeszcze zapewnionego finansowania.

Te inwestycje – jak przypomniał w swym wystąpieniu prof. Jan_x005F_x000D_
Kukiełka – są realizacją kolejnych strategii rozwoju województwa. W tak zwanym_x005F_x000D_
bilansie otwarcia w roku 2000, a więc tuż po wprowadzeniu samorządowych_x005F_x000D_
województw, oprócz planów budowy nowych dróg, poprawiających skomunikowanie_x005F_x000D_
regionu z Warszawą oraz kluczowymi autostradami przebiegającymi przez Polskę,_x005F_x000D_
znalazła się ocena staniu technicznego dróg. W stanie dobrym i zadowalającym_x005F_x000D_
było wówczas 16% dróg krajowych i 12% dróg wojewódzkich.

Miarą wysiłku modernizacyjnego w obszarze transportu jest poprawa_x005F_x000D_
tych wskaźników: w roku 2016 w stanie określanym jako pożądany było 50%_x005F_x000D_
długości dróg krajowych. Dostępne dane dla dróg wojewódzkich – jak poinformował_x005F_x000D_
członek Zarządu Województwa Lubelskiego Paweł Nakonieczny – pochodzą z roku_x005F_x000D_
2011i mówią o przeszło 30% dróg w stanie dobrym. W perspektywie budżetowej_x005F_x000D_
2014-2020 pieniądze na drogi z Regionalnego Programu Operacyjnego będą wydawane_x005F_x000D_
na projekty zakładające przebudowę i rozbudowę dróg prowadząca do wzrostu ich_x005F_x000D_
nośności i poprawiające dostęp do dróg sieci TEN-T. Drogi wojewódzkie dostaną_x005F_x000D_
na te cele 191 mln euro, a drogi powiatowe – 29 mln euro.

Głównym tematem konferencji była oddana niedawno do użytku_x005F_x000D_
obwodnica Lublina. Obwodnicę miasta zaczęto planować pod koniec lat 90._x005F_x000D_
ubiegłego wieku – przypomniał Zb. Szepietowski. Najpierw zaczęto przygotowania_x005F_x000D_
do budowy zachodniego odcinka, który miał odciążyć Lublin od ruchu tranzytowego_x005F_x000D_
z południa Polski do Warszawy. Jednak ponieważ jego przebieg wzbudzał najwięcej_x005F_x000D_
kontrowersji, powstał w efekcie najpóźniej. Obwodnica dzieli się na 3 odcinki:_x005F_x000D_
wschodni (wspólny dla dróg S12 i S17), północny (drogi S12, S17 i S19) -_x005F_x000D_
zrealizowany w docelowym przekroju dwóch jezdni po trzy pasy ruchu i zachodni_x005F_x000D_
(droga S19). Całość liczy ok. 33 km i powstawała w latach 2011-2016. Odcinki_x005F_x000D_
wschodni i północny projektowała firma DHV Polska przy udziale lubelskich biur_x005F_x000D_
projektowych – BUP Drogprojekt i DrogMost Lubelski, a realizowała firma_x005F_x000D_
Dragados. Odcinek dojazdu do obwodnicy od strony Al. Solidarności w Lublinie_x005F_x000D_
zaprojektowała firma Mosty Katowice, a zbudował Budimex. Odcinek zachodni_x005F_x000D_
obwodnicy projektowało Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z_x005F_x000D_
Katowic, a generalnym wykonawcą był także Budimex SA.

Honorowym patronatem objęli Forum: Marszałek województwa_x005F_x000D_
lubelskiego Sławomir Sosnowski, rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr_x005F_x000D_
Kacejko oraz Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Konferencja była formą włączenia_x005F_x000D_
się środowiska drogowego w obchody przypadającej w tym roku 700 rocznicy_x005F_x000D_
nadania Lublinowi praw miejskich. Z tej okazji, w programie znalazła się_x005F_x000D_
specjalna sesja poświęcona dawnym i współczesnym traktom i ulicom miasta.

W obradach wzięła udział kilkunastoosobowa grupa studentów_x005F_x000D_
specjalności drogi i mosty na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki_x005F_x000D_
Lubelskiej. To przyszłość naszego środowiska – powiedział w swoim referacie na_x005F_x000D_
temat kształcenia drogowców kierownik Katedry Dróg i Mostów PL dr inż. Janusz_x005F_x000D_
Bohatkiewicz. Zwrócił się jednocześnie do przedstawicieli administracji_x005F_x000D_
drogowej i firm tej branży o współprace z uczelnią, poprzez oferowanie staży i_x005F_x000D_
praktyk, a także udział w projektach badawczych.

Wychowawca wielu pokoleń drogowców prof. Jan Kukiełka został_x005F_x000D_
uhonorowany podczas konferencji tytułem “Zasłużony dla Sprawy_x005F_x000D_
Drogowej”. Przewodniczący regionu lubelskiego PKD Piotr Banach_x005F_x000D_
przypomniał, że to ustanowione w 2015 roku, z okazji 90-lecia Kongresów_x005F_x000D_
Drogowych w Polsce, wyróżnienie przyznawane jest najwybitniejszym_x005F_x000D_
reprezentantom środowiska drogowego: naukowcom, praktykom z administracji i_x005F_x000D_
przemysłu, a prof. Kukiełka całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużył się_x005F_x000D_
polskiemu drogownictwu.

Loading...