Zaproszenie na Forum do Lublina
Lubelskie Centrum KonferencyjneLubelskie Centrum Konferencyjne

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski i prezydent Lublina Krzysztof Żuk objęli honorowym patronatem II Lubelskie Forum Drogowe, które obradować będzie w Lublinie 2 i 3 marca. Tematem przewodnim konferencji będzie lubelski węzeł drogowy i jego przyszłość po niedawnym ukończeniu budowy obwodnicy miasta.


Merytorycznym partnerem Forum jest Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, a w gronie współorganizatorów: Oddział GDDKiA w Lublinie, Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego oraz Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Będzie to pierwsze tak szerokie spotkanie drogowców regionu od Forum w Puławach w 2012 roku._x005F_x000D_

Tematem przewodnim konferencji będą doświadczenia z budowy oddanej w końcu ub. roku do użytku obwodnicy Lublina, jej wpływ na rozkład ruchu drogowego, a także perspektywy dalszej rozbudowy sieci drogowej w tej części Polski. Blok tematów dotyczących dróg miejskich będzie stanowić formę włączenia się środowiska drogowe w obchody przypadającej w tym roku 700 rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich._x005F_x000D_

Szczegółowy program i formularze zgłoszenia udziału w Forum dostępne są tu:

Loading...