Rik Nuyttens ponownie przewodniczącym ERF

Podczas dorocznego zgromadzenia ogólnego Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF Rik Nuyttens z firmy 3M został ponownie wybrany na przewodniczącego ERF na dwuletnią kadencję 2019-2020.

Walne Zgromadzenie odbyło się 4 czerwca w siedzibie ERF w Brukseli. Jak zwykle było okazją do omówienia nowych celów strategicznych na nadchodzący rok oraz omówienia osiągnięć z ubiegłego roku. Uczestnicy zebrania wymienili także poglądy na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, dochodząc do optymistycznych konkluzji co do przyszłej polityki władz Unii Europejskiej.

Zgromadzenie odnowiło także w drodze wyborów odnowienia składu Komitetu Wykonawczego. Nowymi członkami Komitetu zostali: Mirko Bellmann (Volkmann & Rossbach), François Chaignon (Routes de France), Joseph Choueiri (Aximum), Jacobo Diaz (AEC), Nicola Massara (Meiser Group), Siobhan Mc Kelvey (Eurobitume), Harald Mosböck (Swarco), Pascal Tebibel (Colas), Wolf Peter Zeplin (Heintzmann Holding).

Dziękując za wybór, Rik Nuyttens zwrócił uwagę na nowe zadania stojące przed Federacją. „Rola ERF jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek ze względu na zmiany i wyzwania w przyszłej mobilności” – powiedział.

Polski Kongres Drogowy jest członkiem ERF od 2015 r.

Loading...