Kongres Drogowy Calgary 2022 w nowej formule
Zakończenie Kongresu w Gdańsku. Przedstawiciele władz Calgary otrzymują z rąk gospodarzy flagę PIARC, symbolizującą rolę organizatora następnego Kongresu.Zakończenie Kongresu w Gdańsku. Przedstawiciele władz Calgary otrzymują z rąk gospodarzy flagę PIARC, symbolizującą rolę organizatora następnego Kongresu.

Kolejny Kongres Drogowy PIARC odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 w nowej formule, poszerzonej o kwestie odporności dróg – poinformował sekretarz generalny tej organizacji Patrick Mallejacq.

Ostatni Zimowy Kongres Drogowy odbył się w lutym 2018 roku w Gdańsku. Wtedy wiadomo już było, że kolejne takie spotkanie odbędzie się w kanadyjskim mieście Calgary, znanym m.in. z organizacji Igrzysk Olimpijskich w 1988 r. Teraz już wiemy, że kongres odbywać się będzie pod nową nazwą, oddającą szerszy zakres tematyczny. Będzie to „Światowy Kongres Zimowego Utrzymania i odporności dróg” (“World Congress on Winter Road Service and Road Resilience”).

Tematy zimowe będą nadal głównym filarem programu – tłumaczy sekretarz generalny PIARC Patrick Mallejacq – ale PIARC pragnie poszerzyć je o jeden z kluczowych tematów swojego planu strategicznego, a mianowicie odporność (resilience). Chodzi o jak najszersze rozumienie odporności na drogi, bez ograniczania się do pory roku. Dzięki temu, Kongres PIARC w 2022 r. będzie istotny dla wszystkich krajów członkowskich, niezależnie od strefy klimatycznej.

Drugą przesłanką jeszcze szerszego zasięgu kongresu w Calgary jest zapowiedź uczynienia hiszpańskiego trzecim oficjalnym językiem Kongresu, obok francuskiego i angielskiego. Ma to dotyczyć także następnego 27 Światowego Kongresu Drogowego w Pradze w 2023 r. Dzięki temu bardzo aktywna społeczność hiszpańskojęzyczna będzie mogła łatwiej uczestniczyć w światowej wymianie wiedzy.

W lipcu ma zostać ogłoszone zaproszenie do zgłaszania propozycji referatów przez autorów zainteresowanych usługami zimowego utrzymania i odpornością. Termin nadsyłania zgłoszeń będzie wyznaczony na 30 listopada tego roku. Wkrótce będzie także uruchomiona strona internetowa Kongresu.

Trwający kryzys COVID-19 z pewnością stwarza nowe okoliczności i wiele niepewności na przyszłość, a także zwiększa zainteresowanie pracą i wymianą wiedzy na odległość – uważa P. Mallejacq. Jednak Kanada i PIARC doszły do wniosku, po analizie, że potrzeba spotkania twarzą w twarz jest sprawą nadrzędną i że społeczność drogowa powinna mieć taką możliwość w Calgary w lutym 2022 roku.

List P. Mallejacqa w sprawie Kongresu Calgary 2002 znalazł się w najnowszym wydaniu newslettera PIARC. Wśród informacji o działaniach podejmowanych pod egidą tej organizacji, znalazła się także wiadomość o zorganizowanym przez PKD kolokwium na temat destruktu asfaltowego w dniu 7 maja, z linkiem do zarejestrowanego przebiegu tego wydarzenia.

Loading...