Zbigniew Tabor Kawalerem OOP

Zbigniew Tabor, wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w Katowicach został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent RP uhonorował w ten sposób Zbigniewa Tabora za wybitne zasługi dla rozwoju drogownictwa. Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Na czele Orderu Odrodzenia Polski stoi Kapituła, którą tworzą Wielki Mistrz Orderu i ośmiu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule.

W ścisłym rozumieniu słowo “Order” opisuje nie przedmiot, ale instytucję, w której szeregi wstępują osoby wyróżnione. Zaszczyt ten nadawany jest przez władze państwa w imieniu wszystkich obywateli.

Zbigniew Tabor zorganizował w 1999 r. po reformie samorządowej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i kieruje nim nieprzerwanie do chwili obecnej. W tym okresie ZDW stał się ważnym ośrodkiem wdrażania nowatorskich rozwiązań w technice drogowej, wykorzystywanych następnie na sieci dróg krajowych i innych zarządców. Pod jego kierownictwem, ZDW rozpoczął wdrażanie Wytycznych Technicznych dla projektantów i wykonawców inwestycji drogowych. Dzięki temu jednostka ta stała się jedynym zarządem dróg w kraju, który posiada nowoczesny system przepisów technicznych, zgodnych z normami Unii Europejskiej. Ogólnie dostępne Wytyczne są wykorzystywane w działalności innych polskich zarządców dróg.

Jako dyrektor ZDW jest organizatorem międzynarodowej wymiany doświadczeń, wzbogacającej stan wiedzy technicznej w obszarze polskiego drogownictwa. Organizowana z jego inicjatywy od 2013 roku Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” jest najpoważniejszym forum wymiany doświadczeń wiodących ośrodków badawczych i praktyków z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów europejskich. Przedstawione w jej trakcie rozwiązania są następnie z powodzeniem wdrażane na sieci dróg krajowych i innych zarządców.

Zb. Tabor jest przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, członkiem Komitetu Technicznego nr 212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem rady naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Od 2013 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Loading...