Po destrukcie kolejne „odpady” stracą ten status?
Gruz betonowy z powodzeniem może być dalej wykorzystywany w drogownictwie. Fot. archiwumGruz betonowy z powodzeniem może być dalej wykorzystywany w drogownictwie. Fot. archiwum

Ministerstwo Klimatu po projekcie rozporządzenia wyłączającego destrukt spod rygorów traktowania jako odpad, chce podobnie rozpatrzyć inne wnioski środowiska drogowego.

Jak poinformował Polski Związek Pracodawców Budownictwa, w odpowiedzi na wystąpienia kilku organizacji i Izb Gospodarczych (poza PZPB między innymi Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego) Ministerstwo Klimatu nawiązało współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą dla opracowania zasad gospodarowania odpadami budowlanymi. Udało się to w przypadku destruktu asfaltowego – obecnie trwają publiczne konsultacje projektu rozporządzenia, które określa warunki utraty przez destrukt statusu odpadu. Warto jednak przypomnieć, że w wystąpieniach organizacji drogowych (w tym PKD) mowa była także o innych materiałach i elementach budowlanych, takich jak beton i gruz betonowy, cegły i gruz ceglany, gleba i ziemia niezanieczyszczona oraz tłuczeń torowy (kruszywo). Materiały te są w większości pełnowartościowymi produktami, które bezpośrednio lub po dalszym przetworzeniu mogą być z powodzeniem wykorzystywane w procesach budowlanych.

Pierwszym krokiem w kierunku zmian ma być opracowanie katalogu odpadów budowlanych, jakie mogą być objęte zwolnieniem z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, oraz wykaz dopuszczalnych metod ich przetwarzania. W kolejnym kroku, po utworzeniu wspólnego katalogu, Ministerstwo deklaruje wolę opublikowania rozporządzenie, które blokowo wyłączy szereg ujętych w nim odpadów z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie oraz dopuści różne metody ich przetwarzania.

PZPB zwraca się do wszystkich firm budowlanych o przekazanie informacji, które miałyby się znaleźć w katalogu. Można to zrobić wpisując dane do tabeli:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cRhEQUElp5gFrBt-EOMqesT56tXpncUmGWVa13sNFz0/edit?usp=sharing

Loading...