Walne Zebranie PKD odwołane

Zarząd PKD podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na 19 marca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Nowy termin zostanie podany po wyjaśnieniu się sytuacji z pandemią koronawirusa.

Do Zarządu wpłynęło wiele wniosków od członków stowarzyszenia o przełożenie na inny termin, w związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa powodującego chorobę COVID-19, Walnego Zebrania Członków, zwołanego na 19 marca br. W odpowiedzi na te wnioski, Zarząd podjął w nadzwyczajnym trybie obiegowym, uchwałę, że wobec realnego zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli i w związku z zaleceniami organów władzy państwowej dotyczącymi ograniczania lub unikania publicznych zgromadzeń, odwołuje zaplanowane i zwołane uprzednio przez Zarząd Stowarzyszenia na dzień 19 marca 2020 r., na godz. 11:00 w Warszawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zarząd oświadcza, że nowy termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz
z porządkiem obrad zostanie ustalony i ogłoszony członkom Stowarzyszenia niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających jego odbycie. Jednocześnie, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Zarząd upoważnił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia do reprezentowania oraz prowadzenia spraw Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu do czasu odbycia w innym, późniejszym terminie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego za rok obrotowy 2019.

Loading...