Recykl Organizacja SA kolejnym członkiem PKD

Członkiem wspierającym PKD została firma Recykl Organizacja SA.

Profil spółek z Grupy Recykl SA obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Grupa daje też drugie życie gumie i granulat powstający z recyclingu opon wykorzystywany jest przy produkcji gumowych mat.

Więcej na stronie internetowej Firmy: Grupa Recykl S.A. – recykling opon, sprzedaż granulatu gumowego

 

Loading...