Nie żyje prof. Andrzej Zalewski

W piątek 8 stycznia zmarł dr hab. inż. Andrzej Zalewski, profesor uczelni na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Pracował tam w katedrze architektury i urbanistyki, a jego pasją była komunikacja rowerowa.

Prof. Zalewski kilkukrotnie był gościem wydarzeń programowych PKD, zwłaszcza poświęconych projektowaniu i budowie dróg dla ruchu rowerowego. W 2015 roku podczas międzynarodowej konferencji z okazji 10-lecia PKD przygotował, wraz z również nieżyjącym już prof. Ryszardem Krystkiem, kluczowy referat, zatytułowany „Zagrożenie zdrowia i życia niechronionych uczestników ruchu drogowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej”, który zwracał uwagę na ten problem, wówczas znacznie mniej nagłośniony niż obecnie.

W swojej pracy naukowej zajmował się głównie przestrzeniami publicznymi w miastach i aglomeracjach, w tym wymogami zrównoważonego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rowerowej i dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Tematykę poruszania się na rowerze znał nie tylko w teorii, ale i z własnej praktyki korzystania z tego środka lokomocji. Brał udział w pracach zespołu, który w 2018 roku stworzył “Wytyczne bezpiecznej organizacji ruchu drogowego – podręcznik i katalog rozwiązań” dla Krajowej Rady BRD.

Poza pracą w bydgoskim UTP, był związany również z Politechniką Warszawską (Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej) i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (Instytut Architektury Krajobrazu). Był członkiem indywidualnym Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Przyczyną śmierci profesora było zakażenie COVID-19.

Loading...