KONKURS NA NAJLEPSZY POLSKI REFERAT  NA XXVII ŚWIATOWYM KONGRESIE DROGOWYM PIARC 2023

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy stanowiący Komitet Narodowy PIARC wraz z Pierwszym Delegatem PIARC w Polsce tj. Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Panem Tomaszem Żuchowskim organizują konkurs na najlepszy referat zgłoszony z Polski na XXVII ŚWIATOWY KONGRES DROGOWY PIARC 2023, który odbędzie się w październiku 2023 r. w Pradze.

Abstrakty można składać do 26 sierpnia br. w 49 tematach. Zostaną one ocenione przez członków Komitetów Technicznych. Autorzy zostaną powiadomieni o decyzjach do 15 listopada 2022 roku. Autorzy zaakceptowanych abstraktów zostaną zaproszeni do złożenia pełnej wersji referatów do 31 stycznia 2023 roku.

Niezależnie od ich decyzji, jeżeli jakiś kraj członkowski zdecyduje się zorganizować krajowy konkurs na referat, jego zwycięzca dostanie się do końcowej rundy kwalifikacji prezentacji, które będą wygłoszone podczas Kongresu.

Organizatorzy konkursu krajowego zostaną powiadomieni o zgłoszonych referatach z danego kraju i wtedy dokonają ich oceny. Zrobi to komisja powołana przez Pierwszego Delegata PIARC (w Polsce jest nim Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski) i PKD. Komisja przyzna jedną główną nagrodę w konkursie – a tą nagrodą będzie pokrycie kosztów udziału (opłata rejestracyjna) w Kongresie (bez kosztów transportu i zakwaterowania). Przyznane zostaną także wyróżnienia w każdej z kategorii nagród PIARC– te referaty zostaną opublikowane na stronie Komitetu Narodowego PIARC, a ich autorzy będą zaproszeni do wzięcia udziału w wydarzeniach PKD w roli prelegentów.

Za najlepsze referaty zostaną przyznane nagrody w poniższych kategoriach:

  • Młodzi profesjonaliści (poniżej 35 roku życia)
  • Projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg
  • Bezpieczeństwo drogowe
  • Zmiany klimatyczne i odporność
  • Zrównoważona mobilność
  • Najlepsze innowacje
  • Organizacja i administracja

Abstrakty (streszczenia) referatów mają liczyć do 400 słów i musza być napisane w jednym z trzech oficjalnych języków Kongresu: angielskim, francuskim lub hiszpańskim (preferowany angielski). Wszystkie artykuły muszą być oryginalnymi pracami, gotowymi do publikacji. Materiał, który został wcześniej opublikowany, nie będzie zaakceptowany. Teksty nie mogą zawierać jakichkolwiek odniesień o charakterze politycznym, handlowym lub reklamowym, a w tytule i streszczeniu nie można używać nazw marek handlowych. Artykuły powinny przedstawiać studia przypadków, wyniki badań i / lub praktyczne doświadczenia związane z tematyka Kongresu.

 

Abstrakty należy składać korzystając z formularza internetowego: https://abstracts-prague2023.piarc.org/en/guidances.htm?

 Więcej informacji  8-Prague-2023-Call-for-Papers-PIARC-World-Road-Association-June-2022 (1)

Loading...