Prof. Antoni Szydło Zasłużony dla Sprawy Drogowej
Prof. Szydło z nagrodą Prof. Szydło z nagrodą “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Z lewej prezes PKD Zbigniew Kotlarek. Fot. PKD

Profesor Antoni Szydło, wybitny ekspert od drogowych nawierzchni betonowych, związany z Politechniką Wrocławską, został kolejnym laureatem honorowego wyróżnienia “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

Statuetka została mu wręczona przez prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka oraz wiceprezesa PKD, dyrektora ZDW w Katowicach Zbigniewa Tabora 25 kwietnia podczas sesji otwierającej VI Międzynarodową Konferencję “Śląskie Forum Drogownictwa”. Sylwetkę prof. Szydły i jego dokonania przypomniał prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, członek Zarządu PKD.

Antoni Szydło urodził się w 1947 r. w Lądku Zdroju. Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1969 roku i podjął pracę na tej uczelni, z którą pozostaje związany do dziś. W 1978 roku obronił pracę doktorską „Cechy sprężyste podłoża w analizie statycznej konstrukcji jezdni drogowej”, a rok później ukończył podyplomowe studium z metod numerycznych na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

jako młody naukowiec poznawał drogownictwo nie tylko z książek, ale także z praktyki. W latach 1972 – 1974 pracował na stanowisku inżyniera a następnie kierownika budowy w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Oławie, kierując robotami przy przebudowie drogi nr 5 na odcinku Trzebnica – Wrocław oraz Wrocław – Świdnica.

W 1995 roku zdał kolokwium habilitacyjne i obronił pracę habilitacyjną pt.: „Statyczna identyfikacja parametrów modeli nawierzchni lotniskowych”, uzyskując tym samym stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2004 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Już wtedy jego zainteresowania naukowe były skoncentrowane na nawierzchniach betonowych. Jest autorem książki “Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego”, poradnika “Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych” oraz współautorem Katalogu typowych nawierzchni sztywnych.

Kapituła Honorowych Wyróżnień Polskiego Kongresu Drogowego na posiedzeniu w dn. 28 marca 2018 r. postanowiła uhonorować go tytułem “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Ustanowione w roku 2015 wyróżnienie nawiązuje do definicji misji Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem.

Prof. Szydło jest dziesiątym laureatem tytułu “Zasłużonego dla Sprawy Drogowej”. Wcześniej otrzymali go: Konrad Jabłoński, prof. Ryszard Krystek, Zygmunt Pater, Kazimierz Strach, Andrzej Pawlaczyk, Wennemar Gerbens, prof. Jan Kukiełka, prof. Marian Tracz i Marceli Bochenek.

Loading...