Budowa Via Baltica koło Mariampola
Plany przebudowy Via Baltica na Litwie. Źródło: prezentacja LAD podczas Podkarpackiego Forum Drogowego 29.06.2016 r., autor: Arunas RutkaPlany przebudowy Via Baltica na Litwie. Źródło: prezentacja LAD podczas Podkarpackiego Forum Drogowego 29.06.2016 r., autor: Arunas Rutka

Władze samorządowe Mariampola wydały 6 marca pozwolenie na rozbudowę i dostosowanie do parametrów drogi szybkiego ruchu liczącego 11,5 km odcinka drogi głównej A5 Kowno-Mariampol-Suwałki. Będzie to część projektu “Rozbudowa transeuropejskiej sieci drogowej Via Baltica (E67). Przebudowa odcinka Kowno-Mariampol. I etap”.

W wyniku realizacji kontraktu, obejmującego odcinek drogi od km 45,15 do km 56.83, dobudowana zostanie druga jezdnia o dwóch pasach ruchu obok istniejącej. Wybudowane zostaną bezkolizyjne węzły Sasnava (Sosnowo) i Puskelniai, wiadukt nad linią kolejową i inne obiekty inżynierskie oraz zainstalowane oświetlenie na węzłach. Zadaniem wykonawcy będzie również wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony przed hałasem.

Litewska Administracja Drogowa przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji planuje otwarcie ofert na roboty budowlane jeszcze w II kwartale br. roku. Planowana data rozpoczęcia prac to III kwartał 2017 roku. Roboty będą musiały zostać zakończone w terminie zaproponowanym przez wykonawcę w swojej ofercie, ale nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Po zakończeniu rekonstrukcji całej drogi VIA BALTICA – podkreśla w swym komunikacie Litewska Administracja Drogowa – droga będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Skrócony zostanie czas przejazdu, zmniejszy się prawdopodobieństwo wypadków, a trasa będzie bardziej atrakcyjna dla krajowych i międzynarodowych użytkowników dróg.

Via Baltica to część Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Morze Północne – Morze Bałtyckie, łączącego porty Belgii i Holandii przez Niemcy i Polskę z krajami nadbałtyckimi i Finlandią. W Polsce biegnie ona drogą S8 z Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej, a następnie drogą S61 przez Łomżę i Ełk do granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Na Litwie droga Via Baltica przebiega od granicy łotewskie, przez Poniewież, Kowno i Mariampol do granicy z Polską. Ta część liczy 264 km.

Jej rozbudowa jest niezwykle ważna z punktu widzenia przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu. Droga A5 przenosi w największym stopniu ruch samochodów ciężarowych, a wypadki z ich udziałem mają często tragiczne konsekwencje. W roku 2015 średni dobowy ruch na litewskim przebiegu Via Baltica wynosił 10452 pojazdy, w tym 3444 samochody ciężarowe i 3007 zestawów z naczepą, o masie powyżej 12 ton. Natomiast przed samą granicą z Polską, ogólny średni dobowy ruch pojazdów na drodze A5 wynosił w 2015 r. 8798 pojazdów, w tym 5130 były to samochody przewożące towary.

Via Baltica jest najbardziej niebezpieczną drogą na Litwie. Jej długość to 1,2% długości sieci drogowej kraju, a odpowiada za 7,3% ofiar śmiertelnych wypadków. W latach 2010-2015 wydarzyły się na niej 353 wypadki, w których zginęło 121 osób, a 468 odniosło rany. Liczba wypadków i zabitych jest na drodze A5 taka, jak na pozostałych głównych drogach Litwy: A8, A10 i A17 razem wziętych.

W latach 2010-2013 Litewska Administracja Drogowa wdrożyła szereg działań dla poprawy tej sytuacji. Ulepszono organizację ruchu lub przebudowano 53 niebezpieczne skrzyżowania, zastosowano środki ograniczające prędkość, w tym urządzenia automatycznego nadzoru, zainstalowano oświetlenie na niebezpiecznych skrzyżowaniach. Liczący 6,4 km odcinek drogi z Kowna do Suwałk (między 57.70 a 64.10 km) z mieniono na drogę 1+1, z fizycznym rozdzieleniem pasów ruchu.

Większe zmiany zaplanowano jednak w obecnej perspektywie budżetowej 2014-2020. Cały odcinek z Kowna do granicy ma mieć przekrój 2+2. Przebudowa obejmie łącznie 122 km drogi, a jej koszt szacowany jest na 327,5 miliona euro. Odcinek od granicy do Mariampola (km 56.83 – 98.56) został zgłoszony do finansowania z instrumentu Connecting Europe Facility, a odcinek z Mariampola do Kowna ma być sfinansowany z innych funduszy europejskich.

Loading...