Kongres zarządzania drogami

Zarządzanie drogami, zgodne z zasadami Asset Management, było tematem pierwszego Kongresu ZID, który obradował w dniach 4-5 grudnia w Warszawie.

W imieniu współorganizatorów: Polskiego Kongresu Drogowego oraz Inicjatywy Edukacyjnej Inframa uczestników i gości Kongresu powitali: prezes PKD Zbigniew Kotlarek i dr Sławomir Heller, założyciel Inframy i propagator idei Asset Management na całym świecie. Coraz powszechniej toruje sobie drogę świadomość, że musimy przejść od fazy fascynacji budowaniem wciąż nowych dróg – choć oczywiście sieć tam, gdzie jej nie ma, trzeba stworzyć, do zadbania o to co już powstało. Asset Management czyli zarządzanie składnikami majątku jest próbą odpowiedzi na pytania jak możemy sobie radzić ze stałym ograniczaniem środków na utrzymanie dróg – stwierdził Zb. Kotlarek.

Same zasady Road Asset Management nie będą stanowiły cudownego lekarstwa na wszystkie bolączki zarządców dróg – dodał dr Heller. Początkiem zmian musi być działanie cechujące się wizją celów. Przypomniał swoją ulubioną anegdotę o dwóch kamieniarzach ociosujących ogromne kamienne bloki. Co robicie? – zapytał ich przechodzień. Ociosuję głaz – odpowiedział pierwszy. Buduję katedrę – powiedział natomiast drugi. Ten drugi, świadomy celu, któremu służy jego działanie, stanowi pierwowzór osoby, która kieruje się zasadami Asset Management.

Zwracając się do zebranych, Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyraził nadzieję, że takie wydarzenia jak Kongres ZID przyczynia się do wzrostu świadomości administracji drogowej na wszystkich szczeblach. W pracy administracji często najważniejsze jest podejmowanie decyzji, narzędzia Asset Management mają w tym pomagać.

Dyrektor Tomasz Żuchowski, który pełni jednocześnie funkcję Pierwszego Delegata PIARC w Polsce serdecznie przywitał przybyłego na Kongres prezydenta tej największej światowej organizacji drogowej Claude’a Van Rootena. Wręczył mu też upominek: reprint mapy drogowej Królestwa Polskiego z 1863 roku, wydany z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 200-lecia powstania centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich.

Prezydent PIAR wygłosił pierwszy referat kongresu. PIARC jako największa organizacja drogowa na świecie przywiązuje ogromną wagę do tematu odpornej i trwałej infrastruktury – powiedział. Wymienił takie specjalne projekty jak: Ramy Adaptacji do Zmiany Klimatu (Climate Change Adaptation Framework), Nieprzewidywalne Awarie Infrastruktury (Unpredicted Infrastructure Failures – Best Practices), Systemy Dróg Elektrycznych (Electric Roads Systems) czy Drogi Pozytywnej Energii (Positive Energy Roads).

W kongresie wzięło udział przeszło 100 osób, głównie zarządców dróg różnych szczebli. W pierwszym dniu uczestniczyli oni w sesjach plenarnych, po których następowały minidebaty. Na zakończenie tego dnia zorganizowano chyba jeden z pierwszych w branży drogowej pokazów tak zwanego mentoring theatre, czyli debaty na ważne tematy mającej doprowadzić do podjęcia decyzji. W tym przypadku polityk, inżynier drogowiec i „przeciętny kierowca” dyskutowali na temat zapewnienia właściwych środków na zapewnienie jakości sieci drogowej zadowalającej dla opinii publicznej.

Drugi dzień miał charakter zajęć warsztatowych. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy (jedną składającą się z zainteresowanych diagnostyką i planowaniem remontów dróg i drugą – działającą w obszarze zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa ruchu drogowego) rozwiązywali zadania w ramach gier biznesowych odzwierciedlających realne sytuacje i dylematy, przed którymi stoją w swojej pracy.

Loading...