PIARC: Podręcznik brd doceniony przez ONZ

Podręcznik PIARC Road Safety Manual został określony przez ONZ jako przykład międzynarodowych wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

31 sierpnia 2020 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nową rezolucję w sprawie światowego bezpieczeństwa drogowego i ogłosiło okres 2021–2030 drugą dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie nadal ponad 1,35 miliona ludzi ginie rocznie na drogach, a aż 50 milionów odnosi rany. 90% tych ofiar ma miejsce w krajach rozwijających się. Wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 29 lat na całym świecie. Jako cel dekady przyjęto zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych i obrażeń o co najmniej 50 procent do 2030 roku.

W preambule nowej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podręcznik PIARC Road Safety Manual jest wymieniony jako punkt odniesienia, który „zawiera wskazówki dotyczące środków, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury drogowej”. Podręcznik bezpieczeństwa ruchu drogowego PIARC, dostępny bezpłatnie na stronie www.piarc.org, ma na celu pomóc krajom na każdym etapie rozwoju infrastruktury w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Po wielu latach wytężonej pracy pod przewodnictwem Komitetu Technicznego PIARC ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ta publikacja zebrała doświadczenia z różnych krajów i zaproponowała nowe myślenie o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Wprowadziła pojęcie Bezpiecznych Systemów jako kluczowe dla trwałej poprawy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W tych pracach brali udział również przedstawiciele Polski, delegowani przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jeden z nich – Przemysław Padło z oddziału GDDKiA we Wrocławiu zaprezentował ten podręcznik podczas webinarium zorganizowanego przez Komitet Narodowy PIARC w Polsce 19 czerwca br. Zapis tego webinarium można zobaczyć na kanale PKD w serwisie YouTube.

Loading...