Rekomendacja PKD w sprawie stosowania destruktu

PKD rekomenduje zmianę przepisów uznających destrukt asfaltowy za odpad i zwiększenie dopuszczalnej ilości granulatu z destruktu do produkcji nowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Takie wnioski zawiera „Rekomendacja nr 1” Polskiego Kongresu Drogowego, przesłana ministrom: Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Klimatu – Michałowi Kurtyce i Ochrony Środowiska – Michałowi Wosiowi. Opracowanie zostało również przesłane szefom innych urzędów administracji państwowej zainteresowanych tym tematem: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, instytutów badawczych i organizacji drogowych.

Rekomendacja została przygotowana przez zespół ekspertów na podstawie przeglądu dotychczasowego stanu wiedzy oraz wniosków z organizowanych przez PKD wydarzeń programowych, w tym kolokwium online „Nawierzchnie asfaltowe w perspektywie neutralności emisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego”, które odbyło się 7 maja 2020 r.

Główny postulat rekomendacji to zainicjowanie, poprzez ministra właściwego ds. gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu, opracowania w drodze rozporządzenia, własnych przepisów technicznych dotyczących kryteriów utraty statusu odpadu w odniesieniu do destruktu asfaltowego. Podobne Rozporządzenie dotyczące granulatu z recyklingu dróg opracowano np. w Holandii, która jest jednym z liderów wykorzystania destruktu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Rozporządzenie należy poddać notyfikacji do Komisji Europejskiej celem sprawdzenia zgodności z odpowiednią dyrektywą.

Zdaniem ekspertów, do momentu wprowadzenia takiego rozporządzenia, w przepisach i ich interpretacjach destrukt asfaltowy należy traktować jako produkt uboczny, bez konieczności ewidencji i wprowadzania do Bazy Danych o Odpadach BDO, bez ograniczenia miejsca i czasu magazynowania oraz bez konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

Administracja drogowa ma tu też sporo do zrobienia: może bez zmiany przepisów zwiększyć maksymalne dopuszczalne ilości granulatu asfaltowego pozyskanego z destruktu do produkcji nowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Efekty zastosowania Rekomendacji będą wielostronne. Przede wszystkim przyczyni się to do realizacji zaleceń Unii Europejskiej związanej z neutralnością emisyjną i gospodarką obiegu zamkniętego – Zielony Ład 2050. Wystąpią korzyści środowiskowe poprzez znaczne zmniejszenie eksploatacji nieodnawialnych naturalnych źródeł surowców i zmniejszenie konieczności ich transportu. Zwiększenie kwoty recyklingu nawierzchni asfaltowych to oszczędności finansowe przy inwestycjach drogowych.

Rekomendacja jest nową formą prowadzenia działalności programowej PKD. Będzie ona za każdym razem efektem konferencji, seminariów i kolokwiów: zebraniem i opracowaniem przez ekspertów wniosków zgłaszanych przez uczestników. Dopóki nie będą możliwe konferencje w tradycyjnej formie, rekomendacje będą tworzone na podstawie webinariów i kolokwiów online.

Zobacz tekst rekomendacji

Loading...