PIARC czeka na referaty na Kongres Zimowy w Calgary

PIARC ogłosił początek przyjmowania propozycji referatów na 16 Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg, który odbędzie się w 2022 roku w kanadyjskim Calgary.

Tematyka Kongresu została znacznie rozszerzona – poza typowymi tematami zimowego utrzymania dodano temat odporności dróg na różne zjawiska, nie tylko te związane z pogodą. Hasło przewodnie Kongresu to „Dostosowanie do zmieniającego się świata”.

Ogłoszono, że program Kongresu ma obejmować 15 grup zagadnień. 7 z nich dotyczy usług zimowego utrzymania:

 • Ekstremalne zimowe sytuacje w strefie zimnego klimatu
 • Wpływ zmian klimatu na zimowe utrzymanie
 • Informowanie o pogodzie na drogach
 • Nowe technologie i metody zimowego utrzymania
 • Zarządzanie zimowym utrzymaniem
 • Komunikacja z użytkownikami dróg oraz samochody połączone i autonomiczne podczas zimy
 • Zimowe utrzymanie w obszarze miast

Kolejnych 8 tematów dotyczy odporności: Są to:

 • Najlepsze praktyki zwiększania odporności sieci drogowych
 • Zarządzanie katastrofami i ryzykiem
 • Poprawa odporności w zarządzaniu drogami przez ITS i nowe technologie
 • Odporne nawierzchnie
 • Odporność mostów na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność konstrukcji ziemnych na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność: środki zapewnienia bezpiecznej dostępności tuneli w zróżnicowanych warunkach
 • Odporność dróg i transportu drogowego

Abstrakty (streszczenia) referatów mają liczyć do 400 słów i musza być napisane w jednym z trzech oficjalnych języków Kongresu: angielskim, francuskim lub hiszpańskim (preferowany angielski). Wszystkie artykuły muszą być oryginalnymi pracami, gotowymi do publikacji. Materiał, który został wcześniej opublikowany, nie będzie zaakceptowany. Teksty nie mogą zawierać jakichkolwiek odniesień o charakterze politycznym, handlowym lub reklamowym, a w tytule i streszczeniu nie można używać nazw marek handlowych. Artykuły powinny przedstawiać studia przypadków, wyniki badań i / lub praktyczne doświadczenia związane z tematami niniejszego zaproszenia.

PIARC oczekuje na propozycje referatów do 30 listopada br. Zostaną one ocenione przez członków Komitetów Technicznych, do 15 marca 2021 autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu referatu i poproszeni o jego pełną wersję do 15 lipca. 16 Kongres Zimowego Utrzymania i Odporności dróg odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 r.

Abstrakty należy składać korzystając z formularza internetowego: https://abstracts-calgary2022.piarc.org/en/

Przewodnik dla autorów

Loading...