Minister Infrastruktury rekomenduje kolejne wytyczne – BIM-D-01

Minister Infrastruktury w dniu 27 czerwca br. rekomendował do stosowania opracowanie: BIM-D-01 Wprowadzenie do stosowania technologii BIM w budownictwie drogowym (wersja 01-2022.06.27).
Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie w zakładce „BIM”.

Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa 14 czerwca br. zaopiniował pozytywnie i rekomendowal wprowadzenie Wzorców i Standardów w postaci zeszytu BIM-D-01. Opinia Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa ds. WiS dostępna będzie na ww. stronie internetowej w zakładce „Konsultacje publiczne” przez 3 miesiące od daty rekomendacji.

 

Loading...