Publiczne pieniądze dla etycznych

11 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja „Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych”. Konferencję zorganizowała Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. Polski Kongres Drogowy był jednym z patronów tego wydarzenia.


Otwierając obrady Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP, podkreśliła, że celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli między uczestnikami systemu zamówień publicznych, a także wsparcie dla wyrażanych przez uczestników rynku, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw postulatów racjonalnych zmian w ustawie PZP._x005F_x000D_

Te zmiany powinny – zdaniem jednego z prelegentów Gijsa Verberne”a z holenderskiej kancelarii Van Doorne w Amsterdamie – zmienić podejście do udzielania w Polsce zamówień publicznych. Konieczne tu będzie mentalne przestawienie się polskich zamawiających w zakresie udzielania zamówień publicznych z systemu tradycyjnego na wykorzystujące metodę BVP (Best Value Procurement). Powszechnie stosowana w Holandii, przynosi zyski dla Zamawiających i dla Wykonawców._x005F_x000D_

Największy w Polsce publiczny zamawiający roboty budowlane czyli GDDKiA jest w oczywisty sposób zainteresowany wyborem najkorzystniejszej oferty. Izabela Kornas, Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w GDDKiA omówiła różnice w definicji „oferty najkorzystniejszej”, zawartej w Dyrektywie Klasycznej oraz w obowiązującej w Polsce ustawie Pzp. Podkreślała, że w przypadku dokonywania wykładni ustawy Pzp warto sięgać do Motywów Dyrektywy Klasycznej, które są niedoceniane, choć stanowią prawdziwą skarbnicę wiedzy._x005F_x000D_

W ostatnich miesiącach szczególne zainteresowanie w praktyce stosowania Prawa zamówień budzą tak zwane klauzule społeczne. Sylwia Szczepańska, główny ekspert ds. Zamówień Publicznych w NSZZ „Solidarność” i promotorka klauzul społecznych z wieloletnim doświadczeniem omówiła jak one funkcjonują na poziomie unijnym, krajowym, a także w konkretnych SIWZ. Ich główną funkcją -przekonywała – jest zapewnienie, że publiczne pieniądze będą trafiać do etycznych przedsiębiorców._x005F_x000D_

Po raz kolejny dyskusje wzbudza kwestia rażąco niskiej ceny. Według opracowania Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, zaprezentowanego przez Teresę Sienkiewicz, zawirowania gospodarcze często mają wpływ na ofertowane ceny, a zamawiający nie powinni wówczas ulegać pokusie wyrażania zgody, na realizacji zamówienia za ceny zaniżone._x005F_x000D_

Podsumowując obrady, Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy w Warszawie zwrócił uwagę na problemy związane z pełną transpozycją dyrektywy unijnej. Są to kwestie związane m.in. z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, środkami ochrony prawnej oraz zastrzeganiem informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Te zagadnienia wywołują realne problemy zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców._x005F_x000D_

Loading...