KTD zarekomendował piątą część WR-D-22

Komitet Techniczny Drogownictwa pozytywnie zaopiniował i po zmianach w porozumieniu i przy akceptacji autorów zarekomendował do wprowadzenia piątą część Wytycznych WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.
Część 5: Uspokajanie ruchu”.

Wcześniej KTD zarekomendował WR-D-22: “Część 1: Wymagania podstawowe” także dwie kolejne części WR-D-22: “Część 2: Kształtowanie geometryczne”, “Część 3: Wyposażenie techniczne” i “Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych”.

Lista rekomendowanych przez Komitety Techniczne Wytycznych dostępna jest na stronie PKD: 
https://kongresdrogowy.pl/komitety-techniczne/#rekomendacje 

 

Loading...