Forum śląskie mocno międzynarodowe

Z udziałem ponad 190 gości z całej Polski i kilku krajów europejskich 27 kwietnia zakończyły się w Piekarach Śląskich obrady V Śląskiego Forum Drogownictwa.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Śląskie Forum jest “flagową” imprezą PKD – powiedział otwierając obrady prezes Zbigniew Kotlarek. Odzwierciedla mocne stawianie przez stowarzyszenie na torowanie drogi postępowi technologicznemu w drogownictwie. Jego cechą wyróżniającą jest międzynarodowy charakter. Tak było już od pierwszej edycji Forum, która odbyła się także w Piekarach w 2013 r. – podkreślił z kolei Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor. Konferencja w kolejnych latach gromadziła coraz więcej uczestników oraz firm, a V Forum jest już prawdziwie międzynarodowym kongresem, gdzie wystąpienia przedstawicieli polskiego drogownictwa oraz gości z Niemiec, Austrii oraz firm z różnych krajów dzielą się po połowie.

W trakcie sesji inauguracyjnej wręczono kilka ważnych nagród i wyróżnień. Profesor Marian Tracz uhonorowany został wyróżnieniem Polskiego Kongresu Drogowego “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Zostało ono ustanowione w roku 2015, z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce i 10-lecia wznowionej działalności PKD. Jego nazwa nawiązuje do definicji misji Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Taką postacią z cała pewnością jest prof. Tracz, wybitny ekspert inżynierii ruchu, były wieloletni przewodniczący Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad – stwierdził przedstawiając sylwetkę laureata prof. Antoni Szydło.

Z okazji 15-lecia wydawania Magazynu Autostrady, redakcja uhonorowana została przez PKD pamiątkową plakietą. Od momentu reaktywacji stowarzyszenia w 2005 roku, magazyn “Autostrady” towarzyszy nam w naszych działaniach jako sprawdzony patron medialny naszych przedsięwzięć i kronikarz działań – powiedział prezes Zbigniew Kotlarek wręczając wyróżnienie redaktor prowadzącej Annie Górskiej. Jesteśmy przekonani, że redakcja będzie wspierać kolejne inicjatywy programowe naszego stowarzyszenia.

Tradycją śląskich Forów jest także nagradzanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach powiatów, które zajmują się, na podstawie podpisanych porozumień, utrzymaniem dróg wojewódzkich na swoim terenie. W roku 2017 ponownie uhonorowany został za to powiat raciborski. Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor odebrał natomiast nagrodę “Strateg Zarządzania 2017” przyznaną mu przez redakcję “Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu”.

W części merytorycznej dwudniowej konferencji znalazło się przeszło 20 referatów i prezentacji, przygotowanych przez naukowców oraz przedstawicieli firm drogowych z kilku krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Koncentrowały się one wokół zagadnień konstrukcji nawierzchni, zarówno asfaltowych, szczególnie z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych polimerami jak i betonowych. Mowa była m.in. o niezwykle aktualnych, zwłaszcza w Polsce, kwestiach diagnostyki i parametrów oceny tarcia i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych. osobna sesja poświęcona była oznakowaniu dróg, zarówno przy użyciu taśm prefabrykowanych jak i farb cienkowarstwowych. Z prezentacjami wygłoszonymi podczas Forum zapoznać się można tu.

W przeddzień obrad, zagraniczni goście i inni uczestnicy V Śląskiego Forum Drogownictwa wzięli udział w wycieczce szlakiem zabytków techniki Górnego Śląska. Odwiedzili nieczynną od przeszło 100 lat kopalnie srebra w Tarnowskich Górach i przepłynęli łodziami trasą w Sztolni Czarnego Pstrąga.

Kolejne, VI Śląskie Forum Drogownictwa odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r.

Loading...