V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Zapisz się

Termin: 26.04.2017 -27.04.2017

Miejsce: Piekary Śląskie, Hotel Rezydencja, ul. Stara 1

Polski Kongres Drogowy oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na największą tegoroczną konferencję w branży drogowej. Organizowane już po raz piąty Śląskie Forum Drogownictwa jest międzynarodowym kongresem, poświęconym wymianie informacji o najnowszych technologiach budowy, utrzymania i oznakowania dróg. Prezentacje wygłoszą wybitni polscy naukowcy, przedstawiciele europejskich instytutów badawczych i firm, zajmujących się nawierzchniami asfaltowymi i betonowymi. Będzie to pierwsza w tej skali konferencja techniczna w naszym kraju, pozwalająca na międzynarodową wymianę informacji między zarządcami dróg i firmami branży drogowej. Cała konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.Program:

wtorek 25 kwietnia:

(opcjonalnie, liczba miejsc ograniczona)

13:00 – 14:00 – zakwaterowanie uczestników

14:00 – 14:45 - lunch

15:00 – 20:00 – wycieczka techniczna „Sztolnia Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia Srebra”

20:00 – kolacja z potrawami regionalnymi

środa 26 kwietnia:

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 - 10:45 sesja inauguracyjna

10:45 sesja I

 • Stan obecny i wyzwania na przyszłość w budownictwie drogowym w Niemczech - Prof.Dr Ulf Zander Bundesanstalt für Straßenwesen (30’)
 • Funkcjonalne właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych – doświadczenia austriackie - Maximilian Weixlbaum GESTRATA, TPA Wien (20’)
 • Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-bitumicznych z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego - dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt Sp. z o. o. (20’)
 • MODBIT HIMA, właściwości i najciekawsze zastosowania - Marek Fecko LOTOS Asfalt (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12:30 przerwa kawowa

12:45 sesja II

 • Właściwości akustyczne betonu płukanego oraz szlifowanego. Porównanie z SMA, asfaltem porowatym i innymi nawierzchniami bitumicznymi - Jens Skarabis Silentex GmbH (30’)
 • Projekt badawczy konsorcjum Politechniki Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Lubelskiej i IBDiM "Rozwój innowacji drogowych – ochrona przed hałasem drogowym" - Prof. Marian Tracz Politechnika Krakowska, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska (20’)
 • Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym - Piotr Mazurowski Tensar Polska sp. z o.o. (30')


Pytania i odpowiedzi, dyskusja

14:15 obiad

15:00 sesja III

 • Aktualny stan techniki pomiarowej wykorzystywanej do diagnostyki współczynnika tarcia w Niemczech – porównanie typowych współczynników tarcia dla nawierzchni asfaltowych i betonowych. Aktualne europejskie prace badawcze w tym zakresie - Dr Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH (30’)
 • Pomiary i sprzęt stosowany do oceny szorstkości nawierzchni (współczynnik tarcia) na przykładzie Polski i Norwegii - Wojciech Żurek GDDKiA O/Katowice (20’)
 • Aktualne prace badawczo-rozwojowe w zakresie poprawy jakości nawierzchni asfaltowych w Niemczech - Martin Muschalla TPA Bad Hersfaeld (30’)
 • Stabilizacja gruntów spoistych środkami jonowymiennymi w Polsce i w Niemczech – Marek Przeradzki Visolis /InfraCrete (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

16:45 przerwa kawowa

17:00 sesja IV

 • Oznakowanie poziome z taśm prefabrykowanych 3M – doświadczenia niemieckie w stosowaniu
  na nawierzchniach betonowych i asfaltowych, alternatywne metody aplikacji wraz z certyfikacją wykonawców i jej wpływem na jakość - Waldemar Schottka 3M Deutschland GmbH (45’)
 • Cienkowarstwowe oznakowanie – dziś i jutro - Dawid Sybilak DOW Polska Sp Z o.o. (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

18:15 – 19:00 forum dyskusyjne

20:00 uroczysta kolacja, wystąpią Eugeniusz Kubat i Tomasz Pala z zespołem

czwartek 27 kwietnia:

10:00 sesja V

 • Doświadczenia z budowy i utrzymania nawierzchni betonowych w Polsce - Prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PL (45’)
 • Utrzymanie i naprawa istniejących nawierzchni betonowych – częstotliwość remontów i utrzymanie szczelin dylatacyjnych - Ralf Alte-Teigeler Otto Alte-Teigeler GmbH (30’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

11:25 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie)

11:45 sesja VI

 • Nowy poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa (duraBASt) - Stefan Höller, Bundesanstalt für Straßenwesen (25’)
 • Asset Management wyzwaniem XXI wieku - dr inż. Sławomir Heller Heller Ing. mbH (20’)
 • Aktualne zagadnienia dotyczące zarządzania drogami w Niemczech - Roland Degelmann Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Bawarii (15‘)
 • Planowanie utrzymania dróg samorządowych w Niemczech - Marek Skakuj Heller Ing. mbH, (20’)
 • Ocena nośności sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD - Jacek Sudyka Instytut Badawczy Dróg i Mostów (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

13:35 podsumowanie i zakończenie Forum

13:45 obiad


Warunki:

W zależności od wybranych warunków zakwaterowania opłata za udział w Forum wynosi:

A. 2 noclegi:

1 400 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1 600 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

-dwa noclegi (25/26 i 26/27.04.17) ze śniadaniami,

- obiad, wycieczkę techniczną i kolację regionalną w dn. 25.04.2017.,

- udział w Forum w dniach 26-27.01.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 26.04.2017.,

- serwis kawowy i obiad w dn. 27.04.2017.

B. 1 nocleg:

1 100 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1 200 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

- jeden nocleg (26/27.04.17) ze śniadaniem,

- udział w Forum w dniach 26-27.01.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 26.04.2017.,

- serwis kawowy i obiad w dn. 27.04.2017.

C. Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

- udział w Forum w dniach 26-27.01.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 26.04.2017.,

- serwis kawowy i obiad w dn. 27.04.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Po wyczerpaniu puli pokoi w miejscu obrad Forum zakwaterowanie w innym hotelu (Organizator zapewni transport). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18.04.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresdrogowy.pl nie jest równoznaczne z akceptacją zgłoszenia. Na podany w formularzu adres email Organizator prześle dodatkową wiadomość, potwierdzającą rejestrację udziału wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie podane dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych.

Polecane konferencje

Za 232 dni

IV Mistrzostwa Polski Drogowców w Piłce Siatkowej

Siatkarze drogowcy po raz czwarty zagrają w tym roku o Puchar Prezesa PKD. Spotykamy się w dniach 17-19 listopada 2017 r. w Giżycku. Zgłoszenia od września!

Za 186 dni

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Tematem przewodnim Czwartego Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego będzie utrzymanie dróg, a także prowadzone w regionie inwestycje.Forum będzie połączone z wystawą OSTROAD.

Za 83 dni

III Rajd Rowerowy "Drogowcy na GreenVelo"

Co roku drogowcy zapoznają się z kolejnym odcinkiem "rowerowej autostrady" - liczącego blisko 2 tys. km szlaku GreenVelo w Polsce Wschodniej. W tym roku rajd odwiedzi Góry Świętokrzyskie