Książka o polskich Kongresach Drogowych
Prezentacja prof. Marka Mistewicza 3 grudnia 2019 r. w Warszawie. Fot. PKDPrezentacja prof. Marka Mistewicza 3 grudnia 2019 r. w Warszawie. Fot. PKD

Prof. Marek Mistewicz z IBDiM przygotowuje do wydania książkę o administracji drogowej i Kongresach Drogowych w międzywojennej Polsce. Wciąż poszukuje nieznanych dotąd ilustracji.

Książkę „Administracja drogowa i Kongresy Drogowe w Polsce w latach 1918-1939” wyda Instytut Badawczy Dróg i Mostów, w którym dr hab. inż. Marek Mistewicz na co dzień pracuje na stanowisku profesora. Będzie to wynik jego osobistej pasji do historii. Jej pierwszym owocem była wydana w 2017 roku praca “Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie”. Autorowi udało się zgromadzić wiele wręcz unikatowych materiałów graficznych: zdjęć, rysunków i map. Praca ta zajęła autorowi aż trzy lata. Elementem promocji tej książki było spotkanie autorskie, zorganizowane przez PKD w czerwcu 2017, razem z dorocznym Walnym Zebraniem Członków.

Wówczas stowarzyszenie zaproponowało autorowi, by wykorzystał część materiałów zebranych podczas pisania pracy i – po koniecznych uzupełnieniach – zajął się historią Polskiego Kongresu Drogowego. Efektem tego wysiłku prof. Mistewicza był referat wygłoszony podczas seminarium historycznego z okazji stulecia związków Polski ze światowym środowiskiem drogowym i 90. rocznicy pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego. Seminarium odbyło się 23 lutego 2018 r. jako jedna z sesji XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego w Gdańsku. Tematem prezentacji dr inż. Marka Mistewicza były przedwojenne Polskie Kongresy Drogowe, które odbywały się w latach 1928, 1929, 1934 i 1938. Ich przebieg i dorobek autor przedstawił na tle rozwoju drogownictwa w kraju po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Kolejną okazją do sięgnięcia do archiwów i przypomnienia mało znanych lub zupełnie nieznanych faktów i ludzi z historii polskiego drogownictwa było spotkanie europejskich komitetów narodowych PIARC w grudniu ub. roku w Warszawie. Okazją do zaproszenia odpowiedników PKD w innych krajach Europy były dwa ważne jubileusze polskiego drogownictwa: 200-lecie centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich oraz 100-lecie przynależności Polski do PIARC. W sesji poświęconej historii, prof. Mistewicz przedstawił referat na temat uczestnictwa Polaków w Światowych Kongresach Drogowych w latach dwudziestolecia międzywojennego oraz o utworzeniu w 1925 roku stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych. Mówił również o przedwojennych Kongresach Drogowych, które zebrały się łącznie 4 razy.

To bardzo dobrze przyjęte wystąpienie stało się zaczynem książki, nad którą prace dobiegają właśnie końca. Autor jest jeszcze na etapie poszukiwania ostatnich elementów ikonograficznych – zwłaszcza zależy mu na zdjęciach ludzi zaangażowanych w prace administracji drogowej i uczestników przedwojennych Kongresów Drogowych. Jeżeli ktoś ma w rodzinnych archiwach takie materiały, to bardzo prosimy o kontakt! Książka ma się ukazać jeszcze w tym roku.

Loading...