Podsumowanie Krakowskich Dni BRD 2016
Audytorium w trakcie wystąpienia Witolda Zapaśnika (GDDKiA)Audytorium w trakcie wystąpienia Witolda Zapaśnika (GDDKiA)

Planowane zmiany w rozporządzeniach o znakach i sygnałach drogowych, a także w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych dominowały w prezentacjach i dyskusjach podczas III Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyły się w końcu lutego. Złożyły się na nie: Forum „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego” oraz Forum „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich”.

Organizatorem obu imprez w ramach cyklu „KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes” było wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne. Polski Kongres Drogowy był jednym z honorowych patronów konferencji._x005F_x000D_
Podczas tegorocznej edycji Dni w 9 sesjach zaprezentowano 30 referatów. Generał Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, streścił wyniki kontroli NIK obejmującej system gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących BRD, a sekretarz Krajowej Rady BRD Konrad Romik przybliżył cele i wyzwania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Propozycje oraz kierunki zmian w warunkach technicznych dla dróg i obiektów inżynierskich, w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych, w warunkach technicznych dla znaków drogowych, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu zaprezentowali między innymi: dyrektor MORD w Krakowie, sekretarz Małopolskiej WRBRD, Marek Dworak, Leszek Kornalewski – kierownik Centrum Monitoringu BRD IBDiM, Grzegorz Kuczaj i Marek Wierzchowski z MIiB._x005F_x000D_
Ożywioną dyskusję wywołał temat niechronionych uczestników ruchu. Zespół Politechniki Gdańskiej zaproponował metodę wyboru urządzeń BRD dla pieszych oraz zasady wyznaczania wymaganej widoczności przejść. Michał Ceremuga, przedstawiciel krakowskiego oddziału GDDKiA, omówił opracowane przez GDDKiA i KWP w Krakowie, zasady lokalizacji przejść przyjęte na drogach krajowych w Małopolsce. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja dr hab. inż. Piotr Tomczuka z Politechniki Warszawskiej, dotycząca zasad oświetlania przejść dla pieszych. Problematykę dotyczącą oceny odległości i prędkości nadjeżdżającego motocykla zaprezentował dr inż. Jan Unarski z Instytutu Ekspertyz Sądowych, zaś Marek Bujalski zgłębił tematykę bezpieczeństwa motocyklistów w zderzeniach z barierami ochronnymi._x005F_x000D_
Projekty badawcze realizowane w ramach projektu Rozwój Innowacji Drogowych dotyczące urządzeń BRD zostały zaprezentowane przez zespół Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem prof. Kazimierza Jamroza i prof. Krzysztofa Wildego, kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów Politechniki Gdańskiej, zaś projekt badawczy dotyczący środków zarządzania prędkością przez prof. Stanisława Gacę, kierownika Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej._x005F_x000D_
Przyjechałem specjalnie z Gdańska, ponieważ prowadząc wiele projektów badawczych chcę znaleźć kontakt z zarządcami dróg i wykonawcami, bo oni powinni mieć w nich swój udział – powiedział prof. Jamroz, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie, dzięki szerokiej dyskusji, wspólnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach. Angażowanie firm oraz środowiska naukowego pozwala łączyć naukę z biznesem, tworzy platformę do transferu wiedzy – podkreśla profesor._x005F_x000D_
Cenne dla dyskusji wypowiedzi sformułowane przez prelegentów oraz przez prof. Mariana Tracza z Politechniki Krakowskiej, prof. Tadeusza Sandeckiego z Politechniki Warszawskiej i innych ekspertów znajdą odzwierciedlenie w opracowywanych wnioskach z KRAKOWSKICH DNI BRD 2016 – podkreśla Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes._x005F_x000D_

Ściśle określony, wąski temat spotkania, wystąpienia czołowych ekspertów w danej dziedzinie, poruszające najbardziej aktualne zagadnienia, czas na merytoryczne dyskusje możliwe dzięki obecności szerokiego grona fachowców reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego oraz wystawa towarzysząca obradom to podstawowe cechy określające formułę cyklu – dodaje Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro, zapraszając na kolejne wydarzenia w ramach Konferencji Specjalistycznych._x005F_x000D_

Prezentacje z konferencji

Galeria zdjęć

Loading...