Pierwsi “Zasłużeni dla sprawy drogowej”

Podczas uroczystości jubileuszu PKD, która odbyła się 13 maja w Kielcach, wręczone zostały po raz pierwszy honorowe wyróżnienia stowarzyszenia “Zasłużony dla sprawy drogowej”. Uhonorowani zostali w ten sposób: Konrad Jabłoński, prof. Ryszard Krystek, Zygmunt Pater i Kazimierz Strach. To forma podziękowania dla najgodniejszych z nas wszystkich – powiedział wręczając statuetki prezes PKD Zbigniew Kotlarek.

PKD ustanowił to honorowe wyróżnienie z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce i 10-lecia wznowionej działalności PKD. Jego nazwa nawiązuje do definicji misji Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem.

Konrad Jabłoński położył wielkie zasługi we współtworzeniu przepisów normalizacyjnych i przepisów technicznych dotyczących budowy i utrzymania dróg. Jest autorem koncepcji ogólnych specyfikacji technicznych i wielu takich dokumentów dotyczących nawierzchni drogowych oraz utrzymania dróg. Swą wiedzę z dziedziny technologii wykorzystywał w pracy na różnych stanowiskach, m.in. Głównego Technologa i zastępcy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz w firmach drogowych. Zajmuje się także popularyzacją wiedzy technicznej, jest m.in. współautorem „Słownika Drogowego”, przez ostatnie 10 lat redaktorem miesięcznika naukowo-technicznego „Drogownictwo”. Obecnie, choć na emeryturze, wciąż uczestniczy w zespołach doskonalących przepisy techniczne dotyczące nawierzchni drogowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach i w Olsztynie.

Ryszard Krystek przez 51 lat był związany z Politechniką Gdańską, a obecnie jest zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Objęcie przez niego w roku 1986 kierownictwa Katedry Inżynierii Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej rozpoczęło w Polsce poważne prace naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach 90. kierował zespołem, który przygotował “Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, znany jako GAMBIT 96, a później GAMBIT 2000. W czasie pracy w administracji rządowej, jako wiceminister Infrastruktury, współtworzył ważne dokumenty: “Politykę Transportową Państwa na lata 2006-2025″ i “Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005″.

Zygmunt Pater to zasłużony budowniczy mostów. Pracował w wielu przedsiębiorstwach, ale dziełem jego życia jest bez wątpienia przekształcona w spółkę na początku lat 90. firma Mosty Łódź. W ciągu ponad 20 lat Spółka z lokalnego przedsiębiorstwa, zatrudniającego 80 osób, przekształciła się w nowoczesną firmę działającą na terenie całej Polski i zatrudniającą około 500 osób, jedną z nielicznych polskich w sensie kapitałowym firm w branży budownictwa drogowo – mostowego. Jej twórca i wieloletni prezes cieszy się niezmiennie ogromnym poważaniem i uznaniem w środowisku drogowo- mostowym. Z. Pater jako jedyny nie mógł, z przyczyn zdrowotnych, osobiście odebrać statuetki, zostanie mu ona wręczona przy innej okazji.

Kazimierz Strach to postać legendarna wśród drogowców Pomorza Środkowego. Dwa miasta: Kielce i Koszalin spinają klamrą jego zawodowe życie. Zaczynał jako kierownik budowy w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, ale najdłużej przepracował w administracji drogowej w Koszalinie, w tym jako dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych, a potem Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych. Obecnie nadal utrzymuje ścisłe związki ze środowiskiem – jest Prezesem Honorowym Oddziału SITK RP w Koszalinie.

Gratulując wyróżnionym prezes PKD Zbigniew Kotlarek podkreślił, że te powszechnie szanowane osobistości branży drogowej zostały wyróżnione nie za zasługi dla Polskiego Kongresu Drogowego, ale dla drogownictwa, a w zasadzie dla całego kraju. Ostatecznym oceniającym ich dorobek jest każdy korzystający z sieci drogowej.

14.05.2015

Loading...