Drogowcy zbierają krew dla ofiar wypadków

GDDKiA we współpracy z Narodowym Centrum Krwi zbiera krew dla ofiar wypadków drogowych. Akcja potrwa do końca roku, a przyłączyć się może do niej każdy.

W ten nietypowy sposób GDDKiA pragnie uczcić przypadającą w tym roku 200. rocznicę ustanowienia w Polsce centralnej administracji drogowej. Zbiórka krwi prowadzona jest we wszystkich Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziałach Terenowych oraz podczas akcjach wyjazdowych, w mobilnym punkcie poboru krwi. 12 lutego, w dniu podpisania porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz NCK, taki „krwiobus” zaparkował przy ulicy Wroniej 53 w Warszawie na wprost głównego wejścia do siedziby Generalnej Dyrekcji.

Spadkobiercami tradycji Centralnej Administracji Drogowej są pracownicy administracji drogowej wszystkich szczebli. I do nich właśnie, a także innych organów administracji publicznej, przedsiębiorców i ich pracowników. GDDKiA apeluje o przyłączenie się do zbiórki. Cel został sformułowany ambitnie: „200 litrów krwi na 200-lecie”, ale wszystko wskazuje na to, że będzie przekroczony.

Polski Kongres Drogowy wspiera tę szlachetną akcję i apeluje do swoich członków i sympatyków o przyłączenie się do zbiórki. Hasło, które należy podać w placówce krwiodawstwa to „200 lat Administracji Drogowej”. Akcja będzie wspierana podczas konferencji PKJD, w największym stopniu w czasie VI Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego we wrześniu w Mikołajkach, poświęconego w całości sprawom bezpieczeństwa na drogach.

Licznik zbiórki

Kto może oddawać krew

Lista miejsc, w których można oddać krew

Przywileje krwiodawców

Loading...