PKD będzie miał 3 członków Komitetów PIARC

Rekomendowani przez PKD profesorowie: Janusz Bohatkiewicz, Adam Zofka i Krzysztof Żółtowski zostali członkami Komitetów Technicznych PIARC w kadencji 2020-2023. Członkami komitetów będzie także grupa pracowników GDDKiA.

Pierwszy delegat Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w Polsce Tomasz Żuchowski zatwierdził listę kandydatów do uczestniczenia w pracach Komitetów Technicznych Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Trzy osoby z tej listy zostały rekomendowane przez Polski Komitet Narodowy PIARC – czyli PKD.

Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Komitetu Narodowego PIARC będzie brał udział w pracach Komitetu Technicznego TC 3.4 pod nazwą Environemtal Sustainability in Road Infrastructure and Transport (Zrównoważenie środowiskowe w infrastrukturze drogowej i transporcie). Prof. Bohatkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju w budownictwie komunikacyjnym i ochronie środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem dróg i ruchu drogowego. Jest redaktorem i współautorem opracowań z tego zakresu, m.in. podręcznika dobrych praktyk w opracowaniach środowiskowych dla dróg krajowych, wytycznych prognozowania zanieczyszczeń powietrza oraz wód dla dróg krajowych, autor metody opracowywania map akustycznych oraz badań hałasu.

Dr hab. inż. Adam Zofka, prof. ndzw IBDiM został członkiem Komitetu Technicznego TC 3.3 zajmującego się zagadnieniami Asset Management. Prof. Zofka zajmuje się m.in. innowacyjnymi materiałami budowlanymi, diagnostyką stanu oraz projektowaniem systemów utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych. Jest kierownikiem projektu „Optymalizacja inwestycji drogowych w zakresie dostosowania sieci dróg krajowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku na oś do 11.5 tony”. Podczas 26. Światowego Kongresu Drogowego w 2019 r. w Abu Zabi zaprezentował referat „Rozwój Road Asset Management w Polsce”.

Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. uczelni w Politechnice Gdańskiej, który kieruje tam Katedrą Transportu Szynowego i Mostów, będzie brał udział w pracach Komitetu Technicznego TC 4.2 Bridges. Obszary jego zainteresowań badawczych to mosty, teoria konstrukcji, modelowanie i symulacja, dynamika konstrukcji, diagnostyka konstrukcji. Ma także duże doświadczenie praktyczne, jako konsultant lub weryfikator w procesie projektowania lub budowy wielu mostów i konstrukcji budowlanych, m.in.: mostu na Odrze i Regalicy w Szczecinie, mostu przez rzekę Dziwnę na Wolinie, mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku, mostu Północny przez Wisłę w Warszawie, mostu podwieszonego przez Odrę w ciągu obwodnicy Wrocławia. Jako specjalista od konstrukcji konsultował m.in. dach nad Stadionem Alpejskim w Turynie (Mundial 1990), zadaszenie amfiteatru w Płocku, zadaszenie hali widowiskowo-sportowej w Gdyni, dach nad Stadionem Rugby w Gdyni i konstrukcję zadaszenia stadionu PGE Arena Gdańsk (mistrzostwa UEFA 2012).

Komitety techniczne PIARC są głównym forum prac stowarzyszenia w okresach między kongresami. Skupiają ekspertów z wielu dziedzin, delegowanych przez kraje członkowskie do pracy nad zagadnieniami określonymi w planie strategicznym PIARC. Komitety techniczne umożliwiają uczestnikom dostęp do globalnych informacji i wiedzy specjalistycznej, dają także szansę zawodowego rozwoju i możliwości nawiązywania kontaktów.

PKD zamierza w przyszłym roku powołać w Polsce tak zwane komitety lustrzane, które będą odzwierciedlać prace tych wybranych Komitetów Technicznych PIARC, w których znajdą się przedstawiciele GDDKiA i Narodowego Komitetu.

Loading...