Konkurs dla studentów rozstrzygnięty!

Mateusz Kruk z Politechniki Krakowskiej został zwycięzcą konkursu dla studentów na najlepszą prezentację z zakresu BIM. Był to jeden z punktów zakończonej 14 czerwca w Krakowie konferencji TEM – iHEEP.

TEM to specjalny program ONZ, utworzony w 1978 r. dla Państw Europy Środkowej
i Wschodniej. Jest to jedyny program, który umożliwia bezpośrednią współpracę administracji drogowych w celu poprawy efektywności połączeń transportowych w Europie i Azji. Więcej informacji.

Misją projektu jest ustanowienie forum współpracy pomiędzy administracjami drogowymi
i Ministerstwami ds. transportu państw członkowskich TEM, które opracowują standardy, dobre praktyki i wytyczne w zakresie strategicznego zarządzania infrastrukturą drogową. Projekt ma za zadanie wspierać administracje krajowe w tym aspekcie i skupiać się na strategicznym rozwoju tego sektora gospodarki.

Projekt TEM współpracuje z organizacją HEEP, zrzeszającą inżynierów drogownictwa z USA. W ramach tej współpracy raz do roku organizowane jest spotkanie państw członkowskich z Amerykanami. Spotkania odbywają się co roku w innym państwie członkowskim TEM. W tym roku Konferencja odbyła się w Warszawie i Krakowie w zakresie tematyki BIM.

Podczas takich spotkań zawsze organizowany jest konkurs dla studentów z państwa organizującego wydarzenie. W tym roku w konkursie udział wzięli: Mateusz Kruk oraz Weronika Kutarba reprezentujący Politechnikę Krakowska, a także Damian Święcicki reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną z Warszawy. Międzynarodowe jury z uznaniem przyjęło przygotowane referaty. Za najlepszą pracę uznano prezentację Mateusza Kruka “Infrastructure project with BIM technology and LIDAR point cloud”. Zwycięzca będzie reprezentował europejskich studentów podczas konferencji iHEEP i tam stanie w szranki z kolegami z USA.

Loading...