Janusz Wójtowicz z wyróżnieniem „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”

Janusz Wójtowicz – członek założyciel PKD, były Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie otrzymał wyróżnienie „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Statuetka została mu wręczona 28 stycznia, w dniu przejścia na emeryturę.

Jak powiedział prezes PKD Zbigniew Kotlarek, Kapituła honorowych wyróżnień nadała ten tytuł Januszowi Wójtowiczowi w uznaniu jego zasług dla drogownictwa, zwłaszcza na Lubelszczyźnie oraz niestrudzonej działalności społecznej. Janusz Wójtowicz był dyrektorem Oddziału GDDKiA w Lublinie od 1 sierpnia 2002 do 12 września 2011 r. Pozostawił z tego czasu wiele zrealizowanych inwestycji, jak most im. Jana Pawła II w Puławach, obwodnica Kraśnika, a przede wszystkim – doprowadził do rozpoczęcia budowy drogi S-17 na odcinku Piaski-Kurów, czyli w praktyce wybudowania północnej obwodnicy Lublina i pierwszego odcinka drogi ekspresowej z Lublina do Warszawy. Po nim drogę budowali inni, aż do praktycznego finału w niedawno zakończonym 2020 roku, ale pierwsze zwykle najtrudniejsze kroki stawiał właśnie on.

Janusz Wójtowicz umiejętnie godził pracę zawodową (poza administracją drogową pracował wcześniej także w wykonawstwie, w dawnym Przedsiębiorstwie Budowy Mostów w Lubartowie) z działalnością społeczną. W roku 2005 był wśród kilkunastu założycieli stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy i w pierwszej kadencji 2005-2010 był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Następnie w latach 2010-2012 przewodniczył pracom KR. Z jego temperamentem społecznika i działacza sam Kongres to byłoby za mało dla niego. Jest więc także działaczem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wielokrotnym delegatem na zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkiem władz Lubelsko-Podkarpackiego Oddziału Związku Mostowców RP.

Ustanowione w roku 2015 – z okazji 10 roczny wznowienia działalności przez PKD – wyróżnienie „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” nawiązuje do definicji misji Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem.

Janusz Wójtowicz jest trzynastym laureatem tytułu “Zasłużonego dla Sprawy Drogowej”. Wcześniej otrzymali go: Konrad Jabłoński, prof. Ryszard Krystek, Zygmunt Pater, Kazimierz Strach, Andrzej Pawlaczyk, Wennemar Gerbens, prof. Jan Kukiełka, prof. Marian Tracz, Marceli Bochenek, prof. Antoni Szydło, dr inż. Tadeusz Suwara oraz prof. Wojciech Suchorzewski.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia była jednym z punktów pożegnania J. Wójtowicza w dniu zakończenia pracy zawodowej. Przechodzącego na emeryturę d. dyrektora Oddziału żegnało obecne kierownictwo jednostki z dyrektorem Mirosławem Czechem i współpracownicy, spośród których wielu przyjmował do pracy, a potem interesował się ich rozwojem i poszerzaniem kwalifikacji. Janusz Wójtowicz otrzymał z tej okazji wiele niezwykłych prezentów, m.in. obraz pędzla Włodzimierza Borowczyka oraz …figurkę żaby, symbolizującą troskę o pogodzenie rozwoju sieci drogowej z ochroną walorów naturalnych Ziemi Lubelskiej. Innym dowodem jego troski o wymiar ekologiczny inwestycji drogowych jest certyfikat poświadczający nadanie jego imienia jednemu z dębów, które będą w tym roku zasadzone przez drogowców.

Loading...