Gambit 2018 o innowacjach w bezpieczeństwie
Sesja plakatowa podczas konferencji Gambit 2018. Fot. PKDSesja plakatowa podczas konferencji Gambit 2018. Fot. PKD

Tegoroczna konferencja Gambit była poświęcona przeglądowi realizacji projektów RID dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa.

Rozwój Innowacji Drogowych na rzecz bezpieczeństwa: perspektywa krajowa i regionalna – to tytuł XII Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2018, która zakończyła się 13 kwietnia w Gdańsku. Kontynuuje ona tradycje odbywającego sie co dwa lata seminarium pod tą samą nazwą, organizowanego przez Katedrę Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Tegoroczna konferencja była znacznie bardziej niż poprzednie skupiona na krajowych badaniach dotyczących bezpieczeństwa. W jej trakcie dokonano przeglądu projektów realizowanych w ramach programu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad “Rozwój Innowacji Drogowych RID”. Rozpoczęte przed dwoma laty badania objęte programem zmierzają do końca, większość referatów prezentowała w syntetyczny sposób stań badań i wstępne wnioski.

Ważną cechą tego programu – jak zwrócił uwagę prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej – jest jego interdyscyplinarność: w konsorcjach badawczych uczestniczyli przedstawiciele różnych kierunków, nie tylko technicznych ale także np. ekonomiści czy psychologowie. Co za tym idzie – nawiązały się nici współpracy między różnymi uczelniami. W badaniach na potrzeby projektów brało udział wielu młodych pracowników nauki, zdobywając cenne doświadczenia – zwrócił uwagę prof. Kazimierz Jamroz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Młodzi naukowcy mogli zaprezentować wyniki swoich badań podczas specjalnie im dedykowanej sesji, a także podczas sesji tzw. plakatowej. Przy plakatach streszczających i ilustrujących efekty badań, ich autorzy udzielali wyjaśnień zainteresowanym. Na zakończenie konferencji przyznano nagrody za najlepsze prace dla młodych naukowców. Pierwsze miejsce zdobyła Sylwia Pogodzińska z Politechniki Krakowskiej jako współautorka opracowania modeli wypadkowych dla różnych typów infrastruktury rowerowej.

Loading...