Usuwać przyczyny wypadków a nie drzewa

Prezes NIK skierował 10 kwietnia do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów, które uzależniają zgodę na usunięcie drzew z niebezpiecznych miejsc od zastąpienia ich nowymi, nasadzonymi często w pasie drogowym. PKD wraz z kilkoma organizacjami zwraca uwagę, że propozycje NIK mogą prowadzić do niekorzystnego wycinania wszystkich drzew przy drogach._x005F_x000D_

Najwyższa Izba Kontroli powołuje się na ustalenia przeprowadzonej w 2014 roku kompleksowej kontroli bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednym z wniosków była konieczność zmiany praktyki w zakresie usuwania drzew z pasa drogowego. Obecnie przepisy zezwalają na ich wycinanie, ale uzależniają to od posadzenia nowych drzew, i to w liczbie nie mniejszej niż liczba usuniętych. W praktyce – na co wskazywał np. Wojewoda Podlaski – w pasie drogowym jedno wycięte drzewo zastępują nierzadko trzy inne. W sytuacji, gdy pas jest wąski – a jest tak zwykle na obszarach zabudowanych i na drogach niższych kategorii – drzewa są nasadzane w niewielkiej odległości od krawędzi jezdni. Paradoksalnie więc przepisy i praktyka ich stosowania zamiast sprzyjać poprawie bezpieczeństwa drogowego mogą prowadzić do jego pogorszenia, uniemożliwiając likwidację tzw. twardego otoczenia drogi. Zdaniem NIK nowe nasadzenia powinny być wskazywane w innych, bezpiecznych dla kierowców lokalizacjach, co wymaga doprecyzowania przepisów._x005F_x000D_

Uzasadniając swój wniosek, NIK przypomina, że każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Dane Policji wskazują, że w 2014 roku doszło w Polsce do 1818 wypadków z najechaniem na drzewo. W konsekwencji 421 osób poniosło śmierć, a 2226 zostało rannych. W 2013 roku ofiar było jeszcze więcej. Przydrożne drzewa mają pod tym względem gorsze statystyki niż wszystkie inne elementy infrastruktury drogowej razem wzięte._x005F_x000D_

Polski Kongres Drogowy, wraz z kilkoma innymi organizacjami, podpisał się pod listem otwartym do prezesa NIK, w którym zwraca uwagę, że słuszna intencja dbałości o bezpieczeństwo ruchu na drogach obsadzonych drzewami, nie może prowadzić do przyzwolenia na nieograniczoną ich wycinkę. Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że interwencja dotyczy wątku pobocznego, o niewielkim znaczeniu. Wypadki drogowe mają rozmaite przyczyny, nieraz trudne do ustalenia. Drzewo bywa czynnikiem zaostrzającym skutki wypadnięcia pojazdu z drogi, jednak rzadko bywa jego bezpośrednią przyczyną. W sytuacjach, kiedy przyczyny wypadku leżą gdzie indziej, należy się skupić na ich identyfikacji i usunięciu lub złagodzeniu. Usunięcie drzew, zwłaszcza ich znacznej liczby, z przyczyn związanych z bezpieczeństwem ruchu powinno zostać poprzedzone audytem BRD._x005F_x000D_

Drzewa przydrożne m.in. eliminują zanieczyszczenia, utrzymują sprzyjający rolnictwu klimat, są siedliskiem i szlakami wędrówek chronionych gatunków zwierząt, współtworzą tradycyjny polski krajobraz stanowiący o atrakcyjności turystycznej regionów. Według publikowanych w USA i Wielkiej Brytanii badań, obecność drzew przydrożnych skłania kierowców do zmniejszenia prędkości średnio o około 5 km/h. Badania niemieckie wykazały, że drzewa alejowe są przyczyną jedynie 10 % śmiertelnych wypadków z udziałem drzew, pozostałe to zdarzenia związane z istnieniem drzew pojedynczych i leśnych. Po to, by radykalnie zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych, konieczne są wszechstronne działania z zakresu inżynierii ruchu, edukacji publicznej oraz egzekwowanie przepisów – czytamy w piśmie._x005F_x000D_

Przykładem takich pozytywnych działań jest zainicjowany w województwie warmińsko-mazurskim przez tamtejszy Zarząd Dróg Wojewódzkich “Program kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych”, który w tym roku będzie znacznie poszerzony, w oparciu o środki z UE. Polski Kongres Drogowy, we współpracy z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym, z którym podpisał porozumienie o współpracy a także z organizacjami uczestniczącymi w programie Drogi dla Natury, będzie współuczestniczył w realizacji tego programu._x005F_x000D_

Wystąpienie NIK

List otwarty do Prezesa NIK

Loading...