Zmarł Kazimierz Strach – Zasłużony dla Sprawy Drogowej

W wieku 87 lat zmarł Kazimierz Strach, honorowy prezes Oddziału SITK RP w Koszalinie. W 2015 r. był jedną z pierwszych osób wyróżnionych przez PKD tytułem „Zasłużonego dla Sprawy Drogowej”.

Kazimierz Strach urodził się w roku 1933 w Nowym Korczynie w woj. kieleckim. Studiował na Politechnice Gdańskiej w latach 1951-56 na Wydziale Budownictwa Lądowego – specjalność budowa mostów.

Pracą zawodową związany z dwoma regionami: świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Zaczynał jako kierownik budowy w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, ale już po roku został pracownikiem administracji drogowej w Koszalinie. Przeszedł wiele stanowisk, od 1969 roku był dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych, a po reorganizacji administracji – Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Koszalinie. Na zakończenie swej kariery zawodowej kierował przedsiębiorstwem usług projektowych. Wychował kilka pokoleń drogowców, a pracę w administracji godził z nauczaniem przedmiotów zawodowych w Technikum Drogowym w Koszalinie i opieką nad młodymi projektantami w biurach projektów.

Był aktywnym działaczem organizacji zawodowych 1975-1994 Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Koszalinie, a w latach 1994-2014 pełnił funkcję sekretarza Oddziału. Do ostatnich chwil był czynny jako Honorowy Prezes tej jednostki.

W maju 2015 r. Kazimierz Strach znalazł się w gronie pierwszych 4 osób, które otrzymały honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”, ustanowione z okazji jubileuszu 10-lecia działalności reaktywowanego Polskiego Kongresu Drogowego.

Loading...