Minister rekomendował wytyczne WR-D-41-1

Minister Infrastruktury w dn. 23 listopada 2023 roku rekomendował do stosowania WR-D-41-1 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie tras dla pieszych”.
Wytyczne nie były opiniowane przez Komitet Techniczny Drogownictwa ds. WiS.

Lista rekomendowanych Wytycznych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury oraz na stronie PKD:

https://kongresdrogowy.pl/komitety-techniczne/ 

 

Loading...