3 polskie referaty w Abu Zabi

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, po ocenie przez Komitety Techniczne, zakwalifikowało 3 referaty polskich autorów do wygłoszenia na Światowym Kongresie Drogowym 2019.

W wyniku naboru streszczeń, tak zwanych abstraktów, do etapu kwalifikacji przez Komitety Techniczne przeszły trzy referaty, zaproponowane przez autorów z Polski. Ci autorzy to: Karol Opara z firmy Heller Consult z referatem zatytułowanym „Ocena szorstkości nawierzchni poprzez monitoring wibracji pojazdu” (grupa tematyczna: Innowacyjny monitoring stanu dróg), Adam Ramza z firmy Comarch z referatem „E-usługi jako narzędzie wspierające zarządcę drogi w wykonywaniu zadań” (grupa tematyczna: Cyfryzacja i jej wpływ na działalność administracji transportowych) oraz prof. Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z referatem „Rozwój Road Asset Management w Polsce” (w grupie: Najlepsze praktyki w RAM).

Polski Komitet Narodowy PIARC w organizowanym równolegle konkursie na najlepszy polski referat postanowił przyznać pierwszą nagrodę pracy prof. Adama Zofki. Równocześnie rekomendował wszystkie trzy referaty do ubiegania się o nagrody w konkursie PIARC w swoich kategoriach.

Referaty będą mogły być wygłoszone podczas 26. Światowego Kongresu Drogowego, który odbywać się będzie w dniach 6-10 października w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Informacje o programie Kongresu znaleźć można na jego stronie internetowej

Obecnie trwa rejestracja uczestników na Kongres. Do 1 czerwca_x005F_x000D_
można się zgłaszać według zniżkowej oferty (tzw. early bird rate). Rejestracja_x005F_x000D_
odbywa się elektronicznie na stronie Kongresu

Loading...