Seminarium Techniczne “Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” SITK RP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Zakładem Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej, organizują w dnia 5-7 października 2022 roku w Janowie Podlaskim XIII Seminarium Techniczne “Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”.

Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego i bierze w nim udział ponad 150 uczestników: naukowcy, projektanci, wykonawcy, firmy branżowe, a także zarządcy dróg i kolei.
Jednym z prelegentów seminarium był dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicza, prof. Politechniki Krakowskiej, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, który przedstawił referat o Wzorcach i Standardach przygotowywanych i rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury. Polski Kongres Drogowy jest w tym zakresie ciałem doradczym Ministra i odpowiada za systematyczną pracę nad opiniowaniem, wskazywaniem zmian, a tym samym doskonaleniem WiS poprzez powołane do tego Komitety Techniczne, których przewodniczącym jest dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz.

 

 

Loading...