Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polski Kongres Drogowy powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.

Firma z polskim kapitałem Budpol z Częstochowy jest czołowym wykonawcą nawierzchni betonowych na naszym rynku. Niedawno z sukcesem realizowała jako członek konsorcjum dokończenie budowy obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. Te doświadczenia zaprezentuje szczegółowo podczas organizowanej przez Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego konferencji „Beton w drogownictwie” w Ostródzie w dniach 3-5 marca.

FABE POLSKA sp. z o.o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w budowie i modernizacji dróg wojewódzkich, krajowych, ekspresowych oraz autostrad. Działa na polskim rynku od lutego 2016 r. Firma będzie również obecna na forum w Ostródzie.

Loading...