Forum ENRA w Warszawie: PKD członkiem ERF

Polski Kongres Drogowy został przyjęty w charakterze członka stowarzyszonego do Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF. Certyfikat potwierdzający przynależność do federacji jej dyrektor generalny Christophe Nicodeme wręczył prezesowi Zbigniewowi Kotlarkowi podczas Forum Krajowych Stowarzyszeń Drogowych (European National Road Associations), które obradowało 12 maja w Warszawie.

Forum stanowiło jeden z punktów obchodów podwójnego jubileuszu PKD. Z tej okazji do Warszawy przyjechali przedstawiciele władz ERF oraz kilku krajowych stowarzyszeń drogowych – odpowiedników PKD. Gościem seminarium był przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan – jeden z 19 członków-założycieli PKD.

Nasze stowarzyszenie przywiązuje dużą wagę do międzynarodowej wymiany doświadczeń – powiedział witając uczestników Forum prezes PKD Zbigniew Kotlarek. Uważamy, że to bardzo ważne móc spojrzeć na problematykę dróg z szerszej, europejskiej perspektywy. Poza rozwijaniem już od pewnego czasu, jeszcze bez formalnego członkostwa, współpracy z ERF, obejmuje to także kontakty z niemieckim towarzystwem FGSV (Towarzystwo Badawcze Dróg i Transportu). Podczas spotkania odtworzono film z gratulacjami dla PKD od Prezesa FGSV Wennemara Gerbensa.

W pierwszej części seminarium uczestnicy zapoznali się z możliwościami finansowania inwestycji drogowych w obecnej perspektywie budżetowej UE, zwłaszcza w ramach instrumentu Connecting Europe Facility. Przedstawił je Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej. Natomiast przedstawiciele stowarzyszeń drogowych z Belgii, Finlandii i Hiszpanii prezentowali działalność swoich stowarzyszeń na tle najważniejszych problemów drogownictwa w ich krajach.

Tematem drugiej roboczej sesji Forum były kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prof. Ryszard Krystek i prof. Andrzej Zalewski zaprezentowali referat “Zagrożenie zdrowia i życia niechronionych uczestników ruchu drogowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej”. Jest to palący problem, bo w Polsce udział pieszych wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przekracza 40 procent i jest najwyższy w Europie. Natomiast Konstandinos Diamandouros z ERF omówił Wyzwania w obszarze bezpieczeństwa drogowego na poziomie UE z perspektywy infrastruktury, w tym działalność grup roboczych ERF zajmujących się różnymi aspektami bezpieczeństwa. W ich pracach w przyszłości będą uczestniczyć również przedstawiciele PKD.

Czym jest ERF – prezentacja C. Nicodeme (ang.)

Finansowe narzędzia wspierania infrastruktury – prezentacja P. Stelmaszczyka (ang.)

Drogowe wyzwania w Hiszpanii – prezentacja E. de la Pena (ang)

Zagrożenie życia i zdrowia niechronionych uczestników ruchu – R. Krystek, A. Zalewski

Wyzwania w obszarze bezpieczeństwa drogowego – prezentacja K. Diamandouros (ang.)

Więcej zdjęć z obchodów Jubileuszu na stronie kongresdrogowy.pl

Loading...