Cykl kolokwiów on-line NAWIERZCHNIE BETONOWE – ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Kolokwia PKD to specjalistyczne seminaria techniczne poświęcone wąskiej tematyce z dziedziny budowy, eksploatacji i utrzymania dróg, gdzie eksperci i praktycy w danym temacie przedstawiają aktualny stan wiedzy. Kolokwia tworzą poprzez to platformę do wymiany doświadczeń, pogłębienia stanu wiedzy i techniki i prowadzą do rozwoju branży drogowej.

Obecnie realizowanych jest ponad 400 km dróg ekspresowych i autostrad w technologii betonowej. Podczas realizacji kontraktów zaistniała potrzeba szczegółowego omówienia istotnych zagadnień związanych z projektowaniem i budową, mających wpływ na trwałość i minimalizacja ewentualnych zabiegów utrzymaniowych nawierzchni betonowych.

Zdefiniowano trzy główne tematy dotyczące nawierzchni betonowych wymagające szczegółowego omówienia i dyskusji, którym będzie poświęcony tegoroczny cykl kolokwiów. Pierwszym tematem to alkaliczna reaktywność kruszyw do betonu, tematem drugim to szczeliny oraz połączenia nawierzchni betonowych z asfaltowymi, trzecim dobre praktyki i nowoczesne rozwiązania przy realizacji i projektowaniu nawierzchni betonowych. Kolokwia odbędą się kolejno 1 czerwca, 1 września oraz 1 października.

Celem poszczególnych jednodniowych kolokwiów będzie przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz merytoryczna wymiana doświadczeń i poglądów ekspertów i praktyków z Polski i zza granicy w omawianych tematach.

Szczegóły, program i rejestracja na pierwsze kolokwium jest już dostępna: https://kongresdrogowy.pl/konferencja/154-reaktywn…

Loading...