Ciszej na drogach Małopolski

Nawierzchnie z asfaltu porowatego i cichego betonu asfaltowego są w stanie obniżyć hałas powodowany przez poruszające się po drogach samochody nawet o ponad 8 decybeli – wynika z badań przeprowadzonych na kilku odcinkach doświadczalnych na drogach zarządzanych przez ZDW w Krakowie. Stosowanie tzw. cichych nawierzchni było tematem zakończonego 13 marca w Racławicach (powiat miechowski) Małopolskiego Forum Drogowego.

W programie ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego zawarto działania mające doprowadzić do obniżenia ponadnormatywnego poziomu hałasu na terenach wzdłuż dróg i linii kolejowych. Mają one objąć tereny poza aglomeracjami wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dotyczy to ok. 220 km dróg wojewódzkich, z ogółem 1372 pozostających w zarządzie ZDW. Po analizie programu, wytypowano 13 odcinków dróg wojewódzkich do modernizacji z zastosowaniem “cichych nawierzchni” – powiedziała Marta Kozynacka z ZDW w Krakowie. Łączna długość tych odcinków wyniosła 21,5 km, a koszt zadania – blisko 19 mln złotych.

Od strony technologicznej, modernizacja polega na wykonaniu pakietu warstw „cichych nawierzchni” składającego się z warstw: ścieralnej z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw BBTM 8 (lub równoważnej) – o grubości 3cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W – grubości 6 cm. Osiągnięte efekty przerosły oczekiwania: jako cel w projekcie zapisano obniżenie hałasu o 4 dB, tymczasem przeprowadzone pomiary (przed i po wykonaniu nowych nawierzchni) wykazały jeszcze większe redukcje: na odcinku DW 580 Libiąż – Chełmek o 9,4 dB, a na DW 946 w Suchej Beskidzkiej o 8,0 dB.

Analizy efektów zastosowania cichych nawierzchni przeprowadziła firma Ekkom. Po przebudowie wymienionych dróg, około 30 procent mieszkańców znalazło się poza strefą niekorzystnego oddziaływania – poinformował dr inż. Janusz Bohatkiewicz. Zostało to potwierdzone także w wynikach badań ankietowych wśród mieszkańców okolic odcinków dróg poddanych obserwacjom. Przed przebudową 62% badanych określiło hałas od drogi jako bardzo uciążliwy. Natomiast po przebudowie taką opinię wyraziło juz tylko 20% respondentów.

Są to zachęcające wyniki, które skłaniają ZDW w Krakowie do zwiększania wykorzystania cichych nawierzchni. W inwestycjach zrealizowanych w poprzedniej perspektywie, na 90% długości kładziono nawierzchnie zwykłe, a na 10% – ciche. W inwestycjach planowanych obecnie – zapowiedziała dyrektor ZDW w Krakowie Marta Maj – nawierzchnie ciche stanowić będą już 60%, a tylko 40% zwykłe.

Drugim wiodącym tematem Forum było planowanie, projektowanie i wykonawstwo dróg dla rowerów. Wkrótce ukaże się relacja z tej części obrad.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość skorzystania z atrakcyjnego programu imprez towarzyszących. W ramach wycieczki technicznej obejrzeli w Miechowie jeden z odcinków o cichej nawierzchni – przebiegający przez miasto fragment drogi wojewódzkiej 783. Następnie, oprowadzani przez burmistrza Dariusza Marczewskiego, zwiedzili najcenniejszy zabytek Miechowa – ufundowany w 1163 roku zespół poklasztorny bożogrobców z Bazyliką Grobu Bożego – najstarszą na świecie repliką pierwowzoru z Jerozolimy. Uczestnicy Forum odwiedzili również Muzeum Drogownictwa (Zespół Historii GDDKiA) w Szczucinie oraz tereny w okolicy wsi Racławice, na których 4 kwietnia 1794 roku rozegrała się pierwsza bitwa między wojskami Tadeusza Kościuszki i oddziałami rosyjskimi.

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – prezentacja ZDW Kraków – M.Maj

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – prezentacja ZDW Kraków – A. Grabka

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – prezentacja ZDW Kraków – M.Kozynacka

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – M. Wojciechowska, Ministerstwo Środowiska

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – J. Bohatkiewicz, EKKOM

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – S. Biernacki, EKKOM

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – M. Hałucha, EKKOM

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – prezentacja LOTOS

Małopolskie Forum Drogowe, 11-13.03.15 – prezentacja Skanska

16-17.03.2015

Loading...