Nabór referatów na Calgary 2022 do końca stycznia

Do 31 stycznia 2021 przedłużony został termin zgłaszania propozycji referatów na Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg, który PIARC organizuje w lutym 2022 r. w kanadyjskim Calgary.

Jak poinformował sekretarz generalny organizacji Patrick Mallejacq, trwający nabór przebiega z dużym powodzeniem. Do końca listopada do PIARC wpłynęło ponad 170 abstraktów, będących propozycjami referatów. To czterokrotnie więcej niż na ostatnim Zimowym Kongresie Drogowym w Gdańsku w 2018 roku i dwukrotnie więcej niż na Kongresie w Andorze w 2014 roku. Zdaniem organizatorów, świadczy to o dobrym przyjęciu nowej koncepcji Kongresu, który oprócz spraw zimowego utrzymania dotyczyć będzie także odporności dróg, niezależnie od klimatu i pory roku.

Ponieważ trwająca pandemia utrudnia działalność wielu organizacji i struktur w krajach członkowskich PIARC, zdecydowano się przedłużyć termin nadsyłania streszczeń: obecnie jest to 31 stycznia.

Program Kongresu ma obejmować 15 grup zagadnień. 7 z nich dotyczy usług zimowego utrzymania:

 • Ekstremalne zimowe sytuacje w strefie zimnego klimatu
 • Wpływ zmian klimatu na zimowe utrzymanie
 • Informowanie o pogodzie na drogach
 • Nowe technologie i metody zimowego utrzymania
 • Zarządzanie zimowym utrzymaniem
 • Komunikacja z użytkownikami dróg oraz samochody połączone i autonomiczne podczas zimy
 • Zimowe utrzymanie w obszarze miast

Kolejnych 8 tematów dotyczy odporności: Są to:

 • Najlepsze praktyki zwiększania odporności sieci drogowych
 • Zarządzanie katastrofami i ryzykiem
 • Poprawa odporności w zarządzaniu drogami przez ITS i nowe technologie
 • Odporne nawierzchnie
 • Odporność mostów na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność konstrukcji ziemnych na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność: środki zapewnienia bezpiecznej dostępności tuneli w zróżnicowanych warunkach
 • Odporność dróg i transportu drogowego

Abstrakty (streszczenia) referatów mają liczyć do 400 słów i musza być napisane w jednym z trzech oficjalnych języków Kongresu: angielskim, francuskim lub hiszpańskim (preferowany angielski). Wszystkie artykuły muszą być oryginalnymi pracami, gotowymi do publikacji. Materiał, który został wcześniej opublikowany, nie będzie zaakceptowany.

Streszczenie proponowanych referatów należy przesyłać poprzez stronę internetową https://abstracts-calgary2022.piarc.org/en/

Konkurs krajowy

PKD jako Komitet Narodowy PIARC oraz GDDKiA organizują konkurs na najlepszy referat zgłoszony z Polski na 16. Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg. Jak poinformował PIARC, do tej pory organizowanie takiego konkursu potwierdziło 8 komitetów narodowych: Kanada, Kanada-Quebec, Chile, Francja, Japonia, Polska, Hiszpania, USA.

Organizatorzy konkursu krajowego zostaną powiadomieni o zgłoszonych referatach z danego kraju i wtedy dokonają ich oceny. Zrobi to komisja powołana przez Pierwszego Delegata PIARC (w Polsce jest nim Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski) i PKD. Komisja przyzna jedną główną nagrodę w konkursie – a tą nagrodą będzie pokrycie kosztów udziału (opłata rejestracyjna) w Kongresie (bez kosztów transportu i zakwaterowania). Przyznane zostaną także trzy wyróżnienia – te referaty zostaną opublikowane na stronie Komitetu Narodowego PIARC, a ich autorzy będą zaproszeni do wzięcia udziału w wydarzeniach PKD w roli prelegentów.

Loading...