Minister Infrastruktury rekomendował kolejne Wytyczne

W grudniu Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania kolejne pakiety Wzorców i Standardów.

Wytyczne WR-D-12 dotyczące wykonywania pomiarów ruchu drogowego, WR-D-33 “Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach” oraz WR-D-72-1 “Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe” i WR-D-72-2 “Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Katalog typowych rozwiązań”, nie były opiniowane przez Komitet Techniczny Drogownictwa.

Natomiast Wytyczne WR-D-22 “Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe” uzyskały pozytywną opinię i rekomendację do stosowania przez Komitet Techniczny Drogownictwa po zmianach wprowadzonych w porozumieniu i przy akceptacji ich autorów.

Z ww. Wytycznymi można zapoznać się na stronie Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

 

 

Loading...